f
 


Hướng dẫn sự kiện Thú Thần Phẫn Nộ (Abra) game Days of Empire

Giới thiệu sự kiện Thú Thần Phẫn Nộ - Days of Empire

Sự kiện Thú Thần Phẫn Nộ - Days of Empire

Thời gian sự kiện: 12:00 - 24:00 của thứ hai và thứ tư hàng tuần (giờ hệ thống) (16:00 - 4:00 theo giờ Việt Nam)

Chiến tranh của vương quốc đã đánh thức thú thần Abra đang ngủ sâu dưới lòng đất. Sau khi sự kiện được bắt đầu, nhiều thú thần sẽ xuất hiện trên bản đồ thế giới. Tấn công thú thần bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng sát hại, cạnh tranh thứ hạng sát hại. Những lãnh chúa hoàn thành việc tiêu diệt thú thần sẽ giành được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Để tham gia sự kiện, vào Đại Hội --> chọn Thú Thần phẫn nộ

Hướng dẫn sự kiện Thú Thần Phẫn Nộ (Abra) game Days of Empire

Quy tắc sự kiện Thú Thần Phẫn Nộ - Days of Empire

1. Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi vị lãnh chúa có 20 cơ hội tấn công thú thần.

2. Khi thú thần chỉ còn một vạch máu cuối cùng sẽ tiến vào trạng thái phẫn nộ, lượng máu sẽ tăng lên rất nhiều.

3. Trong mỗi sự kiện đều có một binh chủng khắc chế thú thần, khi sử dụng binh chủng này để tấn công thú thần thì sát hại do binh chủng này gây ra sẽ được tăng 100%.

4. Khi tập kết tấn công, tổng lượng sát hại không tính bình quân, mỗi vị lãnh chúa tham gia tập kế sẽ căn cứ theo mức độ sát hại do quân đội mình tạo ra để tính toán riêng.

5. Khi tấn công thú thần có xác suất xuất hiện bạo kích. Khi xuất hiện bạo kích, sát hại tăng thêm không vượt quá 80% sát hại của lần này.

Tổng sát hại trong một lần tấn công thú thần có giới hạn, khi vượt quá giới hạn thì sẽ căn cứ theo điểm giới hạn để tính toán.

Giải thích phần thưởng sự kiện Thú Thần Phẫn Nộ - Days of Empire

1. Mỗi lần tấn công thú thần đều có thể lĩnh được một phần thưởng. Sát hại gây ra cho thú thần trong một lần càng cao thì phần thưởng càng hấp dẫn.

2. Trong sự kiện, tổng sát hại gây ra cho thú thần đạt đến giá trị chỉ định có thể mở hòm kho báu lĩnh phần thưởng sát hại tại giao diện sự kiện.

3. Top 100 lãnh chúa trong bảng xếp hạng tổng sát hại toàn vương quốc của sự kiện sẽ giành được phần thưởng xếp hạng cá nhân.

4. Cú đánh cuối cùng vào vạch máu trước khi thú thần bước vào trạng thái phẫn nộ sẽ giành được phần thưởng may mắn: tấn công chí mạng.

5. Cú đánh cuối cùng lên thú thần trong trạng thái phẫn nộ (vạch máu cuối cùng) sẽ giành được phần thưởng may mắn: tấn công kết liễu.

6. Khi tấn công thú thần, xuất hiện điều kiện mặc định còn có thể giành được phần thưởng may mắn khác.

7. Trong sự kiện thú thần có thể giành được đạo cụ hiếm có: kho báu thú thần, có thể dùng để đổi lấy phần thưởng hấp dẫn trong cửa hàng trao đổi.

6. Trong quá trình tiến hành sự kiện, nếu toàn bộ thú thần trong vương quốc đều bị các lãnh chúa tiêu diệt thì sẽ lập tức làm mới ra loạt thú thần mới. Xin các vị lãnh chúa hãy đồng tâm hiệp lực, chiến đấu vì những phần thưởng hấp dẫn.

Tổng kết lại, có 3 loại phần thưởng như sau:

1. Phần thưởng sát hại cá nhân:

- Mức sát hại gây ra cho thú thần đạt 100k có thể nhận được: kho báu thú thần x75 + các loại tài nguyên.

- Mức sát hại gây ra cho thú thần đạt 250k có thể nhận được: kho báu thú thần x90 + các loại tài nguyên.

- Mức sát hại gây ra cho thú thần đạt 500k có thể nhận được: kho báu thú thần x105 + các loại tài nguyên.

- Mức sát hại gây ra cho thú thần đạt 800k có thể nhận được: kho báu thú thần x130 + các loại tài nguyên.

2. Phần thưởng may mắn:

- Tấn công chí mạng nhận được: kho báu thú thần x70 + hành quân nhanh hơn 25% x1 + sách nghiên cứu kỹ năng x7 (ghi chú: tổ đội gây ra tấn công chí mạng thì tất cả thành viên đều được nhận phần thưởng tấn công chí mạng).

- Tấn công kết liễu nhận được: kho báu thú thần x200 + hành quân nhanh hơn 25% x3 + sách nghiên cứu kỹ năng x20 (ghi chú: tổ đội gây ra tấn công kết liễu thì tất cả thành viên đều được nhận phần thưởng tấn công kết liễu).

- Tấn công may mắn: số đuôi sát hại gây ra cho thú thần là 14 hoặc 53 nhận được: kho báu thú thần x100 + 50 vàng

- Đòn đổi vận: cá nhân tấn công liên tục 18 lần không xuất hiện bạo kích nhận được: kho báu thú thần x300 + 150 vàng

3. Phần thưởng xếp hạng cá nhân: tổng kết phát thưởng sau khi kết thúc sự kiện

- Hạng 1: kho báu thú thần x500 + giảm 1 giờ x18 + tăng tốc hành quân 50% x10 + tăng tốc hành quân 25% x10

- Hạng 2: kho báu thú thần x400 + giảm 1 giờ x16 + tăng tốc hành quân 50% x8 + tăng tốc hành quân 25% x9

- Hạng 3: kho báu thú thần x300 + giảm 1 giờ x14 + tăng tốc hành quân 50% x6 + tăng tốc hành quân 25% x8

- Hạng 4 - 5: kho báu thú thần x250 + giảm 1 giờ x12 + tăng tốc hành quân 50% x4 + tăng tốc hành quân 25% x7

- Hạng 6 - 10: kho báu thú thần x200 + giảm 1 giờ x10 + tăng tốc hành quân 50% x3 + tăng tốc hành quân 25% x6

- Hạng 11 - 15: kho báu thú thần x150 + giảm 1 giờ x8 +  tăng tốc hành quân 25% x5

- Hạng 16 - 30: kho báu thú thần x125 + giảm 1 giờ x6 +  tăng tốc hành quân 25% x4

- Hạng 31- 50: kho báu thú thần x100 + giảm 1 giờ x4 +  tăng tốc hành quân 25% x3

- Hạng 51 - 100: kho báu thú thần x80 + giảm 1 giờ x3 +  tăng tốc hành quân 25% x2

 Xem tiếp: Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire