f
 


Hướng dẫn sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp game Days of Empire

Giới thiệu sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp trong game Days of Empire

Sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp

- Sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp kiện kéo dài trong 24 tiếng sau khi xuất hiện.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra để nhận được phần thưởng.

- Để tham gia sự kiện, bấm vào Đại Hội --> chọn Trở Lại Công Việc Nâng Cấp

Hướng dẫn sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp game Days of Empire

Yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp - Days of Empire để nhận phần thưởng tương ứng:

1. Nạp lại 0.90 USD

 • 200 vàng
 • Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x1: giảm thời gian hành quân 50%
 • Rương đá tinh luyện trang bị x1: sau khi sử dụng ngẫu nhiên nhận được 1 đá tinh luyện trang bị
 • Đá sức mạnh x20: vật liệu dùng để tăng cường cấp độ trang bị của lãnh chúa
 • 1500 thép x1: sử dụng nhận được 1500 thép

2. Đăng nhập game

 • 50 vàng
 • 150k lương thực (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

3. Thu thập 60k tài nguyên không phải Vàng

 • Thưởng thu thập sơ cấp x1: tăng tốc độ thu thập tài nguyên (trừ vàng) thêm 50% trong 8 giờ
 • 150k lương thực (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

4. Huấn luyện 1000 binh lính cấp độ bất kỳ

 • 2 tiếng huấn luyện quân đội x1: giảm thời gian huấn luyện quân đội 2 giờ
 • 150k lương thực (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

5. Tiêu diệt được 10 Quái Vật

 • 2 tiếng huấn luyện quân đội x1: giảm thời gian huấn luyện quân đội 2 giờ
 • 150k lương thực (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x2: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

6. Áp tải kho báu 2 lần (vận tiêu 2 lần)

 • 2 tiếng huấn luyện quân đội x1: giảm thời gian huấn luyện quân đội 2 giờ
 • 500k lương thực (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 500k lương thực
 • 500k gỗ (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 500k gỗ
 • 80k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 80k sắt
 • 20k đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 20k đá quý

7. Hoàn thành 3 trận đánh Ifrit

 • 2 tiếng huấn luyện quân đội x1: giảm thời gian huấn luyện quân đội 2 giờ
 • 500k lương thực (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 500k lương thực
 • 500k gỗ (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 500k gỗ
 • 80k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 80k sắt
 • 20k đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 20k đá quý

Lưu ý:

 - Bạn chỉ có tối đa 24 tiếng để hoàn thành các nhiệm vụ và nhận thưởng trong thời gian diễn ra sự kiên. Nếu hết thời gian mà bạn vẫn chưa nhận phần thưởng thì phần thưởng sẽ biến mất.

 - Sản lượng an toàn là sản lượng bạn sẽ nhận được khi kích hoạt vật phẩm.

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện toàn lực chạy nước rút game Days of Empire