f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire

 

Giới thiệu sự kiện chế tác trứng màu trong game Days of Empire

Sự kiện chế tác trứng màu game Days of Empire

Sự kiện chế tác trứng màu diễn ra trong thời gian 3 ngày kể từ lúc bắt đầu sự kiện.

Mục tiêu: người chơi sẽ thu thập 3 loại nguyên liệu: vỏ trứng hoàn chỉnh, thuốc nhuộm màu, thuốc nhuộm trong suốt để kết hợp lại thành các loại trứng sắc màu. Mỗi loại trứng sắc màu sẽ thưởng quà khác nhau và điểm event nhằm xếp hạng người chơi sự kiện.

Vật phẩm sự kiện:

Hình ảnh Tên vật phẩm Công dụng Nơi tìm
Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire Vỏ trứng hoàn chỉnh 1 trong 3 nguyên liệu cần thiết để chế tác trứng màu Nhiệm vụ hàng ngày của sự kiện (xem bên dưới)
Mua ở shop mỗi ngày được tối đa 12 quả trứng
Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire Thuốc nhuộm màu 1 trong 3 nguyên liệu cần thiết để chế tác trứng màu Giành được ở giỏ báu vật
Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire Thuốc nhuộm trong suốt 1 trong 3 nguyên liệu cần thiết để chế tác trứng màu Giành được ở giỏ báu vật
Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire Giỏ báu vật Chắc chắn chứa thuốc nhuộm màu hoặc thuốc nhuộm trong suốt và nhiều vật phẩm giá trị khác. Bản đồ thế giới, tốn 5 thể lực cho 1 lần giành giỏ báu vật. Nếu may mắn, bạn sẽ nhận được 2 thuốc nhuộm trong 1 lần giành
Trứng sắc màu 1 Trứng sắc màu 1 Chứa phần thưởng sự kiện và điểm sự kiện Chế tác bằng cách sử dụng: vỏ trứng + thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt
Trứng sắc màu 2 Trứng sắc màu 2 Chứa phần thưởng sự kiện và điểm sự kiện Chế tác bằng cách sử dụng: vỏ trứng + thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt
Trứng sắc màu 3 Trứng sắc màu 3 Chứa phần thưởng sự kiện và điểm sự kiện Chế tác bằng cách sử dụng: vỏ trứng + thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt
Trứng sắc màu 4 Trứng sắc màu 4 Chứa phần thưởng sự kiện và điểm sự kiện Chế tác bằng cách sử dụng: vỏ trứng + thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt
Trứng sắc màu 5 Trứng sắc màu 5 Chứa phần thưởng sự kiện và điểm sự kiện Chế tác bằng cách sử dụng: vỏ trứng + thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt
Trứng sắc màu 6 Trứng sắc màu 6 Chứa phần thưởng sự kiện và điểm sự kiện Chế tác bằng cách sử dụng: vỏ trứng + thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt
Trứng sắc màu 7 Trứng sắc màu 7 Chứa phần thưởng sự kiện và điểm sự kiện Chế tác bằng cách sử dụng: vỏ trứng + thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt

 

Chi tiết cách chơi sự kiện chế tác trứng màu trong game Days of Empire

- Trong thời gian sự kiện, trên bản đồ rộng lớn sẽ làm mới ra giỏ báu vật Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire. Tiêu hao 5 thể lực mỗi lần để đi tìm có cơ hội giành được thuốc nhuộm màu Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire và thuốc nhuộm trong suốt Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire.

- Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày của sự kiện sẽ giành được vật liệu chế tác trứng: vỏ trứng hoàn chỉnh Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire.

- Đem vỏ trứng hoàn chỉnh Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + thuốc nhuộm màu Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + thuốc nhuộm trong suốt Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire trộn lại với nhau theo một tỷ lệ nhất định sẽ chế tác ra các quả trứng màu khác nhau. Khi chế tác ra trứng màu, cắn cứ theo loại hình trứng màu sẽ giành được những phần thưởng đạo cụ khác nhau và điểm sự kiện, chia sẽ trứng màu sẽ giành được gấp đôi điểm sự kiện (cả sự kiện chia sẽ tối đa 5 lần).

- Sau khi sự kiện kết thúc, căn cứ vào điểm sự kiện mà lãnh chúa giành được để tiến hành xếp hạng trong vương quốc và gửi đi phần thưởng xếp hạng tương ứng.

 

Nhiệm vụ hàng ngày của sự kiện chế tác trứng màu trong game Days of Empire

Hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, nhận được vật liệu chế tác trứng (vỏ trứng hoàn chỉnh), mỗi ngày tổng cộng có thể giành được 48 cái, nhiệm vụ được cài đặt lại hàng ngày. Toàn bộ sự kiện chỉ có thể nhận tối đa 48 x 3 = 144 vỏ trứng.

Nhiệm vụ Phần thưởng Độ khó
Tiêu diệt 10 quái vật 2 vỏ trứng + các phần thưởng khác
Tiêu diệt 20 quái vật 3 vỏ trứng + các phần thưởng khác
Tiêu diệt 30 quái vật 3 vỏ trứng + các phần thưởng khác
Tiêu diệt 40 quái vật 4 vỏ trứng + các phần thưởng khác ☆☆
Huấn luyện 5000 binh lính cấp độ bất kỳ 2 vỏ trứng + các phần thưởng khác
Huấn luyện 10000 binh lính cấp độ bất kỳ 3 vỏ trứng + các phần thưởng khác
Huấn luyện 15000 binh lính cấp độ bất kỳ 3 vỏ trứng + các phần thưởng khác ☆☆
Huấn luyện 20000 binh lính cấp độ bất kỳ 4 vỏ trứng + các phần thưởng khác ☆☆☆
Sử dụng 500 vàng 4 vỏ trứng + các phần thưởng khác
Sử dụng 1000 vàng 8 vỏ trứng + các phần thưởng khác ☆☆
Sử dụng 2000 vàng 12 vỏ trứng + các phần thưởng khác ☆☆☆

Ngoài ra, mỗi ngày có thể mua vỏ trứng ở gói quà bí mật của thỏ 1 + bí mật của thỏ 2.

  • Bí mật của thỏ 1: vỏ trứng x2 (giá 22k vnd)
  • Bí mật của thỏ 2: vỏ trứng x10 (giá 109k vnd) 

Gói bí mật của thỏ 1 2 - event chế tác trứng - Days of Empire

 

Phần thưởng sự kiện chế tác trứng màu

Hình ảnh Loại trứng Phần thưởng Điểm sự kiện Chia sẻ nhận thêm
Trứng sắc màu 1 Trứng sắc màu 1 Giảm 2 tiếng nghiên cứu x1 72 điểm 72 điểm
Trứng sắc màu 2 Trứng sắc màu 2 Hành quân nhanh hơn x1 95 điểm 95 điểm
Trứng sắc màu 3 Trứng sắc màu 3 Rương đá tinh luyện trang bị x2 118 điểm 118 điểm
Trứng sắc màu 4 Trứng sắc màu 4 Binh thư x1 231 điểm 231 điểm
Trứng sắc màu 5 Trứng sắc màu 5 Giảm 24 tiếng bất kỳ x1 349 điểm 349 điểm
Trứng sắc màu 6 Trứng sắc màu 6 Huy hiệu chiến tranh x20 666 điểm 666 điểm
Trứng sắc màu 7 Trứng sắc màu 7 Mảnh ghép anh hùng cam x2 988 điểm 988 điểm

 

Phần thưởng xếp hạng khi kết thúc sự kiện chế tác trứng màu trong game Days of Empire

Lọt vào top 100 sẽ nhận được phần thưởng xếp hạng tặng thêm

Phần thưởng xếp hạng sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem

Hạng Event Phần thưởng
1 Hòm linh hôn anh hùng cam tự chọn x40 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x60
Giảm 2 tiếng huấn luyện x60 + Hành quân nhanh hơn 50% x20
2 Hòm linh hôn anh hùng cam tự chọn x30 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x50
Giảm 2 tiếng huấn luyện x50 + Hành quân nhanh hơn 50% x15
3 Hòm linh hôn anh hùng cam tự chọn x20 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x40
Giảm 2 tiếng huấn luyện x40 + Hành quân nhanh hơn 50% x10
4 - 6 Hòm linh hôn anh hùng cam tự chọn x12 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x40
Giảm 2 tiếng huấn luyện x40 + Hành quân nhanh hơn 50% x8
7 - 10 Hòm linh hôn anh hùng cam tự chọn x8 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x40
Giảm 2 tiếng huấn luyện x40 + Hành quân nhanh hơn 50% x5
11 - 20 Mảnh ghép anh hùng tím x40 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x30
Giảm 2 tiếng huấn luyện x30 + Hành quân nhanh hơn 25% x20
21 - 30 Mảnh ghép anh hùng tím x30 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x30
Giảm 2 tiếng huấn luyện x30 + Hành quân nhanh hơn 25% x15
31 - 50 Mảnh ghép anh hùng tím x20 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x20
Giảm 2 tiếng huấn luyện x20 + Hành quân nhanh hơn 25% x10
51 - 70 Mảnh ghép anh hùng tím x12 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x20
Giảm 2 tiếng huấn luyện x20 + Hành quân nhanh hơn 25% x8
70 - 100 Mảnh ghép anh hùng tím x8 + Giảm 2 tiếng nghiên cứu x10
Giảm 2 tiếng huấn luyện x10 + Hành quân nhanh hơn 25% x5

 

Công thức ép sự kiện chế tác trứng màu trong game Days of Empire

Công thức Trứng 1 Trứng sắc màu 1 Trứng 2 Trứng sắc màu 2 Trứng 3 Trứng sắc màu 3 Trứng 4 Trứng sắc màu 4 Trứng 5 Trứng sắc màu 5 Trứng 6 Trứng sắc màu 6  Trứng 7 Trứng sắc màu 7
1 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 1 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 1 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire
(phương pháp tối ưu)
27.2% 19.8% 18% 14% 12% 6% 3%
2 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 2 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 2 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire 26.1% 19.8% 17.7% 14.09% 12.6% 6.1% 3.61%
3 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 3 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 3 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire 24.9% 20% 17.5% 14.29% 12.1% 6.7% 4.51%
4 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 4 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 4 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire 23.6% 19.7% 17.7% 14.29% 12.3% 6.9% 5.51%
5 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 5 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 5 Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire 22% 18.6% 18% 14.29% 13.8% 6% 7.31%

Ghi chú: Có nhiều công thức ép khác nhau, bảng trên chỉ là ví dụ. Phương pháp ép tối ưu và tiết kiệm nhất là 1 VT + 1 NM + 1 NTS

Sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem

Làm sao để farm tốt sự kiện chế tác trứng màu trong game Days of Empire?

Bước 1: Đi săn vỏ trứng Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of EmpireSố lượng trứng màu chế tác được phụ thuộc vào vỏ trứng Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire  thu thập được hàng ngày. Mỗi ngày chỉ thu thập được tối đa 48 vỏ trứng (xem bảng nhiệm vụ sự kiện hàng ngày). Tuy nhiên, các nhiệm vụ không phải cái nào cũng dễ mà ta phải chọn nhiệm vụ cho phù hợp. Các nhiệm vụ dễ làm là: tiêu diệt 10 20 30 40 quái vật, huấn luyện 5000 binh lính, huấn luyện 10000 binh lính (nên train lính 1 hoặc 2 cho dễ). Vậy số trứng nhận được tối thiểu cho các nhiệm vụ hàng ngày đã lựa chọn là 17 vỏ trứng Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire.

Bước 2: Đi săn thuốc nhuộm màu + thuốc nhuộm trong suốt: để chế tác được 17 vỏ trứng ở bước 1, ta cần ít nhất 17 thuốc nhuộm màu Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 17 thuốc nhuộm trong suốt Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire. Đi ra ngoài bản đồ và tìm giỏ trứng để farm 17 thuốc nhuộm màu và 17 thuốc nhuộm trong suốt.

Bước 3: Kết thúc đợt farm event ngày sau khi có đủ mỗi loại 17 cái. Mang vào chế tác trứng màu với công thức: 1 vỏ trứng Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 1 thuốc nhuộm màu Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire + 1 thuốc nhuộm trong suốt Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire. Đây là công thức tối ưu và tiết kiệm nhất, vì có bỏ thêm vật phẩm thì % được trứng xịn cũng không tăng quá nhiều. Nếu may mắn ra được trứng 6 trở lên thì chia sẽ để được x2 điểm event (toàn event chỉ đc chia sẽ tối đa 5 lần).

Tổng kết số điểm có thể đạt được theo ngày:

  • 1 lần ép trung bình điểm đạt được = 27.2%*72 + 19.8%*95 + 18%*118 + 14%*231 + 12%*349 + 6%*666 + 3%*988 = 203 điểm
  • 17 lần ép trung bình điểm đạt được = 203 * 17 = 3451 điểm
  • Chia sẻ thưởng thêm ~ 1000 điểm
  • Tổng event ngày đạt được ~ 3451+1000 = 4451 điểm.
  • Tổng event 3 ngày đạt được ~ 4451 * 3 = 13353 điểm.

Nếu may mắn các bạn có thể đạt được nhiều hơn số điểm bên trên và giành top xếp hạng. Ngoài ra các bạn có thời gian có thể chọn thêm các nhiệm vụ khó hơn để farm được nhiều vỏ trứng Hướng dẫn tham gia sự kiện Chế Tác Trứng Màu game Days of Empire hơn.

Hình ảnh ingame quá trình tham gia sự kiện chế tác trứng màu trong game Days of Empire

Sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem
Đi farm nguyên liệu

 

Sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem
May mắn khi nhận được 2 thuốc nhuộm trong 1 lần săn

 

Sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem
Kết quả sau 1 ngày farm: 28 quả trứng (2 quả đã xài) + 36 thuốc nhuộm màu + 30 thuốc nhuộm trong suốt ^^

 

Sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem

Sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem

Sự kiện chế tác trứng màu - Days of Empire - Imperial Harem
Kết quả thực tế sau khi chế tác toàn bộ 28 quả trứng: tổng điểm 9822
- Trứng 1: 5
- Trứng 2: 6
- Trứng 3: 5
- Trứng 4: 4
- Trứng 5: 5
- Trứng 6: 1
- Trứng 7: 2

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire