f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện Phúc Lợi Cuối Tuần game Days of Empire

Giới thiệu sự kiện Phúc Lợi Cuối Tuần - Days of Empire

Sự kiện Phúc Lợi Cuối Tuần - Days of Empire

Vào mỗi thứ 6 hàng tuần sẽ nhận được quà phúc lợi cuối tuần.

Quà được gửi qua thư, các lãnh chúa vui lòng kiểm tra hòm thư trong game của mình.

Bất kỳ lãnh chúa nào cũng nhận được quà phúc lợi cuối tuần mà không cần phải làm gì.

Nội dung phần quà Phúc Lợi Cuối Tuần - Days of Empire

- 10k gỗ (an toàn) x7 : sử dụng để lấy 10k gỗ
- 10k lương thực (an toàn) x7 : sử dụng để lấy 10k lương thực
- Thưởng thu thập sơ cấp x2 : tăng tỷ lệ thu thập mọi loại tài nguyên (trừ vàng) thêm 50% trong 8 giờ
- Săn lùng kho báu x3 : sử dụng để nhận thêm 1 cơ hội săn lùng kho báu nữa để có thể sử dụng sau khi đã hết các cơ hội săn lùng kho báu miễn phí hàng ngày, sử dụng ở Hồ Kho Báu.
- Giảm 1 giờ x1 : giảm thời gian cần thiết 1 giờ (bất kỳ hoạt động nào)
- Giảm 2 tiếng huấn luyện quân đội x1 : giảm thời gian huấn luyện quân đội cần thiết 1 giờ

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Quân cường Quốc thịnh game Days of Empire