f
 


Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire

1. Giới thiệu sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu - Days of Empire

Sự kiện ghép bản đồ kho báu - Days of Empire

- Khi diễn ra sự kiện, có 5 ngày để hoàn thành 16 nhiệm vụ được mô tả trong bản đồ kho báu để nhận thưởng.

- Có 4 loại phần thưởng:

 • Phần thưởng nhiệm vụ 1 lần: nhận được sau khi hoàn thành từng nhiệm vụ tương ứng
 • Phần thưởng hàng: nhận được sau khi hoàn thành 4 nhiệm vụ theo hàng ngang
 • Phần thưởng cột: nhận được sau khi hoàn thành 4 nhiệm vu theo hàng dọc
 • Phần thưởng kho báu: nhận được sau khi hoàn thành tất cả 16 nhiệm vụ

- Để tham gia sự kiện, vào Đại Hội --> chọn Ghép Bản Đồ Kho Báu

Sự kiện ghép bản đồ kho báu - Days of Empire

2. Nội dung sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu - Days of Empire

1. Hoàn thành nhiệm vụ trong các ô tương ứng có thể mở khóa các mảnh ghép bản đồ và giành được phần thưởng tương ứng.

2. Sau khi mở khóa được cả hàng hoặc cả cột thì sẽ lĩnh được phần thưởng hàng / cột tương ứng.

3. Sau khi mở khóa được toàn bộ các mảnh ghép bản đồ thì sẽ nhận được phần thưởng lớn cuối cùng.

4. Toàn bộ phần thưởng chỉ có thể lĩnh được 1 lần.

3. Chi tiết các nhiệm vụ và phần thưởng sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu - Days of Empire

Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire
Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire
Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire
Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire
Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện Ghép Bản Đồ Kho Báu game Days of Empire

 

 • Nhiệm vụ 1: đăng nhập trong 1 ngày
 • Nhiệm vụ 2: tiêu diệt 100 quái vật
 • Nhiệm vụ 3: mua 200 món đồ từ Thương Nhân Bí Ẩn
 • Nhiệm vụ 4: huấn luyện 25000 xạ thủ cấp độ bất kỳ
 • Nhiệm vụ 5: đăng nhập trong 2 ngày
 • Nhiệm vụ 6: tiêu diệt 200 quái vật
 • Nhiệm vụ 7: huấn luyện 12000 bộ binh cấp độ bất kỳ
 • Nhiệm vụ 8: săn tìm Kho Báu 200 lần trong Hồ Kho Báu
 • Nhiệm vụ 9: chiêu mộ cao cấp 40 lần
 • Nhiệm vụ 10: huấn luyện 25000 kỵ binh cấp độ bất kỳ
 • Nhiệm vụ 11: huấn luyện 12000 chiến xa ở mọi cấp độ
 • Nhiệm vụ 12: đánh chiếm 10 lần cứ điểm trên bản đồ
 • Nhiệm vụ 13: sử dụng 10000 vàng
 • Nhiệm vụ 14: hiến tặng công nghệ liên minh 80 lần
 • Nhiệm vụ 15: đăng nhập trong 3 ngày
 • Nhiệm vụ 16: đăng nhập trong 4 ngày

Hoặc

 • Nhiệm vụ 1: huấn luyện 12000 cung binh cấp độ bất kỳ
 • Nhiệm vụ 2: tiêu diệt 200 quái vật
 • Nhiệm vụ 3: mua 100 món đồ từ thương nhân bí ẩn
 • Nhiệm vụ 4: đăng nhập trong 1 ngày
 • Nhiệm vụ 5: sử dụng tổng cộng 600 phút tăng tốc bất kỳ
 • Nhiệm vụ 6: huấn luyện 25000 bộ binh cấp độ bất kỳ
 • Nhiệm vụ 7: đăng nhập trong 2 ngày
 • Nhiệm vụ 8: săn kho báu trong hồ kho báu 100 lần
 • Nhiệm vụ 9: hoàn thành 20 lần chiêu mộ cao cấp
 • Nhiệm vụ 10: đăng nhập trong 3 ngày
 • Nhiệm vụ 11: huấn luyện 12000 kỵ binh cấp độ bất kỳ
 • Nhiệm vụ 12: đánh chiếm 10 lần cứ điểm trên bản đồ
 • Nhiệm vụ 13: đăng nhập trong 4 ngày
 • Nhiệm vụ 14: sử dụng 10000 vàng
 • Nhiệm vụ 15: hiến tặng công nghệ liên minh 160 lần
 • Nhiệm vụ 16: huấn luyện 25000 chiến xa cấp độ bất kỳ

 

Phần thưởng hàng / cột Phần thưởng kho báu lớn
Phần thưởng hàng / cột Phần thưởng kho báu lớn

Phần thưởng nhiệm vụ 1 lần: cứ mỗi lần hoàn thành 1 trong 16 nhiệm vụ trên sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

 • Ngọc kỹ năng cực phẩm x12: sau khi sử dụng tăng 1000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
 • 500k gỗ (an toàn) x2: sau khi sử dụng nhận được 500k gỗ
 • 500k lương thực (an toàn) x2: sau khi sử dụng nhận được 500k lương thực
 • Giảm 1 giờ x4: giảm thời gian cần thiết 1 giờ

Phần thưởng hàng và phần thưởng cột: cứ mỗi lần hoàn thành 4 nhiệm vụ theo hàng hoặc theo cột sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

 • Mảnh ghép bản đồ kho báu x3: sưu tầm đủ 10 mảnh ghép bản đồ kho báu để ghép thành 1 bản đồ kho báu hoàn chỉnh
 • Huy hiệu chiến tranh x15: sử dụng để nâng cấp các tòa nhà lên cấp độ chiến tranh sau khi lâu đài đạt cấp độ 30
 • Mảnh ghép anh hùng màu tím x2: có thể dùng để đổi lấy linh hồn anh hùng có phẩm chất tím mà bạn đang sở hữu

Phần thưởng kho báu lớn: sau khi hoàn thành đủ 16 nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng bao gồm:

 • Mảnh ghép bản đồ kho báu x16: sưu tầm đủ 10 mảnh ghép bản đồ kho báu để ghép thành 1 bản đồ kho báu hoàn chỉnh
 • Huy hiệu chiến tranh x40: sử dụng để nâng cấp các tòa nhà lên cấp độ chiến tranh sau khi lâu đài đạt cấp độ 30
 • Mảnh ghép anh hùng màu tím x15: có thể dùng để đổi lấy linh hồn anh hùng có phẩm chất tím mà bạn đang sở hữu
 • Hòm tăng tốc tự chọn x20: sau khi sử dụng có thể lựa chọn 1 trong số các món đồ sau: 2 tiếng tăng tốc điều trị thương binh, 2 tiếng tăng tốc nghiên cứu kỹ thuật, 2 tiếng tăng tốc huấn luyện quân đội, 2 tiếng tăng tốc chế tạo bẫy, 2 tiếng tăng tốc xây dựng.
 • Mảnh ghép anh hùng màu cam x5: có thể dùng để đổi lấy linh hồn anh hùng có phẩm chất cam mà bạn đang sở hữu

4. Ghép bản đồ kho báu - Days of Empire

Mảnh ghép bản đồ kho báu Bản đồ kho báu hoàn chỉnh
Mảnh ghép bản đồ kho báu Bản đồ kho báu hoàn chỉnh

- Sau khi sưu tầm đủ 10 mảnh ghép bản đồ kho báu sẽ ghép được thành 1 bản đồ kho báu hoàn chỉnh.

- Bản đồ kho báu hoàn chỉnh: bản đồ cổ xưa này mở ra vị trí kho báu bị chôn giấu. Theo dõi để mở của cải bị chôn giấu. Mỗi tấm bản đồ sẽ chỉ tồn tại được trong 7 ngày, vì vậy hãy sử dụng trước khi nó biến mất.

5. Săn kho báu trong sự kiện ghép bản đồ kho báu như thế nào?

Sau khi sử dụng bản đồ kho báu hoàn chỉnh sẽ kích hoạt kho báu tồn tại trong 7 ngày.

1. Sử dụng tọa độ trên bản đồ kho báu để tìm những kho báu được chôn giấu đã mất tích từ lâu. Chiếm khu vực để bắt đầu đào kho báu.

2. Có nhiều bản đồ kho báu ở bên ngoài, nhưng không phải tất cả bản đồ đều giống nhau. Có càng nhiều ngôi sao thì sẽ có càng nhiều phần thưởng, nhưng cần nhiều thời gian để đào kho báu.

3. Phái các đội quân cấp cao hơn sẽ giảm thời gian đào kho báu.

4. Coi chừng những kẻ tấn công. Nếu ban không bảo vệ được những gì bạn tìm thấy, những kẻ tấn công sẽ kết thúc những gì bạn đã bắt đầu và bỏ đi cùng kho báu! Quân đội của bạn có thể chết khi chiến đấu bảo vệ kho báu.

5. Nếu bạn triệu hồi quân đội trước khi đào xong, bạn sẽ từ bỏ mọi phần thưởng và bản đồ kho báu của bạ sẽ bị hủy.

6. Bạn có thể làm mới tọa độ kho báu mỗi 12 giờ sau khi nhận bản đồ.

7. Tất cả bản đồ kho báu sẽ hết hạn sau 7 ngày. Hãy sử dụng tất cả bản đồ trước khi chúng biến mất.

6. Tổng phần thưởng nhận được khi hoàn thành 100% sự kiện ghép bản đồ kho báu - Days of Empire

 • Mảnh ghép bản đồ kho báu x40: sưu tầm đủ 10 mảnh ghép bản đồ kho báu để ghép thành 1 bản đồ kho báu hoàn chỉnh
 • Mảnh ghép anh hùng màu cam x5: có thể dùng để đổi lấy linh hồn anh hùng có phẩm chất cam mà bạn đang sở hữu
 • Mảnh ghép anh hùng màu tím x31: có thể dùng để đổi lấy linh hồn anh hùng có phẩm chất tím mà bạn đang sở hữu
 • Huy hiệu chiến tranh x160: sử dụng để nâng cấp các tòa nhà lên cấp độ chiến tranh sau khi lâu đài đạt cấp độ 30
 • Hòm tăng tốc tự chọn x20: sau khi sử dụng có thể lựa chọn 1 trong số các món đồ sau: 2 tiếng tăng tốc điều trị thương binh, 2 tiếng tăng tốc nghiên cứu kỹ thuật, 2 tiếng tăng tốc huấn luyện quân đội, 2 tiếng tăng tốc chế tạo bẫy, 2 tiếng tăng tốc xây dựng.
 • Giảm 1 giờ x64: giảm thời gian cần thiết 1 giờ
 • Ngọc kỹ năng cực phẩm x192: sau khi sử dụng tăng 1000 điểm kinh nghiệm kỹ năng
 • 500k gỗ (an toàn) x32: sau khi sử dụng nhận được 500k gỗ
 • 500k lương thực (an toàn) x32: sau khi sử dụng nhận được 500k lương thực

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Phúc Lợi Cuối Tuần game Days of Empire