f
 


Hướng dẫn kỹ thuật chiến tranh trong game Days of Empire

Kỹ thuật chiến tranh - Days of Empire

Sau khi người chơi mở khóa tòa nhà Đài Khải Hoàn (yêu cầu Lâu Đài lv30Học Viện lv30Thành Lũy lv30Hồ Kho Báu lv30) thì sẽ mở chức năng kỹ thuật chiến tranh.

Nghiên cứu kỹ thuật chiến tranh có thể nâng cao thuộc tính lãnh chúa, nghiên cứu kỹ thuật chiến tranh có thể sử dụng đạo cụ tăng tốc phổ thông và đạo cụ tăng tốc nghiên cứu.

Nghiên cứu kỹ thuật chiến tranh không chiếm dụng đội ngũ nghiên cứu kỹ thuật trong học viện đồng thời không tiêu hao bất cứ tài nguyên nào.

 Xem tiếp: Hướng dẫn hệ thống hoa tươi trong game Days of Empire