f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện Quân cường Quốc thịnh game Days of Empire

Giới thiệu sự kiện Quân Cường Quốc Thịnh - Days of Empire

Sự kiện Quân Cường Quốc Thịnh - Days of Empire

- Sự kiện Quân Cường Quốc Thịnh diễn ra hàng ngày, thời gian sự kiện kéo dài 24 tiếng.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, huấn luyện binh lính theo nhiệm vụ đề ra để nhận được phần thưởng.

- Để tham gia sự kiện, bấm vào Đại Hội --> chọn Quân Cường Quốc Thịnh

Yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ trong sự kiện Quân Cường Quốc Thịnh - Days of Empire để nhận phần thưởng tương ứng:

1. Huấn luyện 1000 Bộ binh ở mọi cấp độ nhận phần thưởng

 • 5 phút huấn luyện quân đội x8 : giảm thời gian huấn luyện quân đội 5 phút
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

2. Huấn luyện 1000 Kỵ binh ở mọi cấp độ nhận phần thưởng

 • 5 phút huấn luyện quân đội x8 : giảm thời gian huấn luyện quân đội 5 phút
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

3. Huấn luyện 1000 Xạ thủ ở mọi cấp độ nhận phần thưởng

 • 5 phút huấn luyện quân đội x8 : giảm thời gian huấn luyện quân đội 5 phút
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

4. Huấn luyện 1000 Chiến xa ở mọi cấp độ nhận phần thưởng

 • 5 phút huấn luyện quân đội x8 : giảm thời gian huấn luyện quân đội 5 phút
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

5. Huấn luyện 3000 binh lính ở mọi cấp độ nhận phần thưởng

 • 1 giờ huấn luyện quân đội x2 : giảm thời gian huấn luyện quân đội 1 giờ
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 25k sắt (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1: sử dụng để nhận được 6250 đá quý

Lưu ý:

 - Bạn chỉ có tối đa 24 tiếng để hoàn thành các nhiệm vụ và nhận thưởng trong thời gian diễn ra sự kiên. Nếu hết thời gian mà bạn vẫn chưa nhận phần thưởng thì phần thưởng sẽ biến mất.

 - Sản lượng an toàn là sản lượng bạn sẽ nhận được khi kích hoạt vật phẩm.

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện Trở Lại Công Việc Nâng Cấp game Days of Empire