f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn hệ thống anh hùng trong game Days of Empire

Anh hùng là trợ thủ đặc lực của lãnh chúa, có thể phát huy năng lực trợ lực cho lãnh chúa trong mọi tình huống.

1. Cách giành được anh hùng - Days of Empire

Anh hùng có thể giành được bằng cách chiêu mộ trực tiếp tại đại sảnh anh hùng hoặc thông qua các kênh sự kiện giành lấy linh hồn anh hùng sau đó tổng hợp.

2. Tác dụng của anh hùng - Days of Empire

Anh hùng xuất chinh

Bổ nhiệm anh hùng đem quân xuất chinh sẽ nâng cao quyền lực của quân đội, tốc độ thu thập tài nguyên, tốc độ hành quân đi đánh quái... Thuộc tính của anh hùng, kỹ năng, chiến thuật...sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả xuất chinh.

Bổ nhiệm anh hùng

Có thể bổ nhiệm anh hùng tại các tòa nhà như lâu đài, học viện, nhà kho, guồng nước, doanh trại, chuồng ngựa, bục ngắm, công xưởng, pháo đài chiến tranh...Anh hùng sẽ vận dụng kỹ năng tự thân giúp đỡ các tòa nhà hoạt động, nâng cao hiệu suất sản xuất. Bổ nhiệm đến các tòa nhà sẽ không ảnh hưởng đến việc anh hùng xuất chinh.

Anh hùng đóng quân

Có thể phái anh hùng đến đóng quân tại tường thành, nâng cao thuộc tính cho thủ quân phòng thủ thành. Khi lâu đài bị tấn công mới phát huy tác dụng. Anh hùng đóng quân tại thường thành không thể xuất chinh cùng quân đội.

3. Nâng cấp anh hùng - Days of Empire

Nâng cấp như thế nào

Anh hùng có thể thông qua sách kinh nghiệm để nâng cao kinh nghiệm tự thân, khi điểm kinh nghiệm yêu cầu đầy thì cấp độ của anh hùng sẽ được nâng cao.

Hiệu quả nâng cấp

Sau khi nâng cao cấp độ anh hùng sẽ gia tăng điểm của 3 thuộc tính "chiến tranh", "phát triển", và "phụ trợ".

4. Nâng sao anh hùng - Days of Empire

Nâng sao như thế nào

Anh hùng có thể thông qua việc sử dụng linh hồn anh hùng tương đồng để nâng cao cấp sao tự thân.

Hiệu quả nâng sao

Nâng cao cấp sao sẽ tăng điểm của thuộc tính "chiến tranh", "phát triển", và "phụ trợ" đồng thời nâng sao có thể gia tăng giới hạn cấp độ của anh hùng và giới hạn cấp độ kỹ năng của anh hùng.

Linh hồn anh hùng đến từ đâu

Người chơi có thể thông qua việc chiêu mộ và các sự kiện để giành được linh hồn anh hùng tương ứng hoặc thông qua mảnh ghép vạn năng của phẩm chất cùng loại để trao đổi lấy linh hồn của anh hùng này.

5. Kỹ năng anh hùng - Days of Empire

Kỹ năng cố hữu

Ban đầu anh hùng sẽ sở hữu một kỹ năng cố hữu, kỹ năng này không thể nâng cấp không thể thay đổi.

Mở khóa ô kỹ năng

Sau khi nâng cấp anh hùng thì sẽ mở khóa ô kỹ năng của anh hùng, lãnh chúa có thể đem kỹ năng mà mình đã giành được trang bị lên cho anh hùng.

Kỹ năng đến từ đâu

Kỹ năng anh hùng có thể thông qua nghiên cứu kỹ năng của đại sảnh anh hùng để giành được hoặc sau khi thông qua các kênh sự kiện giành được mảnh ghép kỹ năng sau đó tự động tổng hợp thành.

Nâng cấp kỹ năng

Có thể tiêu hao ngọc kỹ năng để nâng cấp cấp độ kỹ năng anh hùng, cấp độ kỹ năng càng cao thì hiệu quả càng mạnh.

Lãng quên kỹ năng

Có thể lãng quên kỹ năng đã từng học tập, lãng quên kỹ năng sẽ trả lại kinh nghiệm kỹ năng tương ứng đồng thời kỹ năng bị lãng quên sẽ trở lại trong túi của lãnh chúa.

Phân hủy kỹ năng

Những ký năng không cần thiết ở trong kho kỹ năng của lãnh chúa có thể phân hủy thông qua chức năng phân hủy, sau khi phân hủy sẽ biến thành đạo cụ ngọc kỹ năng.

6. Binh pháp anh hùng - Days of Empire

Làm thế nào để giành được binh pháp

Sau khi anh hùng đạt 5 sao sẽ mở khóa chức năng binh pháp, người chơi có thể mở khóa ô binh pháp tại giao diện lĩnh hội binh pháp để giành lấy binh pháp.

Tác dụng của binh pháp

Sau khi mở khóa ô binh pháp anh hùng sẽ giành được binh pháp, binh pháp sẽ nâng cao thực lực của anh hùng, mỗi anh hùng nhiều nhất có thể giành được 4 binh pháp.

Lĩnh hội binh pháp

Binh pháp có thể thông qua việc tiêu hao linh hồn của anh hùng này để lĩnh hội và nâng cao cấp độ binh pháp, cấp độ binh pháp càng cao, nâng cao năng lực càng lớn. Mỗi lần lĩnh hội ngẫu nhiên gia tăng cấp độ.

Thay đổi binh pháp

Binh pháp đã học tập có thể thông qua việc tiêu hao binh thư để tiến hành thay thế. Cấp độ lĩnh hội sẽ giữ nguyên cho kỹ năng mới tương ứng.

 Xem tiếp: Hướng dẫn tính năng Lãnh Chúa trong game Days of Empire