f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn game Days of Empire

Giới thiệu sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn - Days of Empire

Sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn - Days of Empire

- Sự kiện diễn ra trong 7 ngày sau khi xuất hiện.

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp tích lũy đạt số lượng chỉ định có thể nhận được phần thưởng, phần thưởng cần người chơi lãnh thủ công trong giao diện sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn.

- Số vàng tặng thêm trong gói vàng nguyên chất không được tính trong sự kiện này.

- Số vàng mỗi ngày nhận được từ gói hàng tuần sẽ không được tính vào.

- Để tham gia sự kiện, vào Phúc Lợi --> chọn Tích lũy nạp tiền tặng quà lớn

Hướng dẫn sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn game Days of Empire

Yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ để nhận phần thưởng tương ứng - Days of Empire

1. Tích lũy nạp 800 vàng (80k vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng màu tím x3: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất tím mà bạn đã sở hữu
 • Giảm 1 giờ x5: giảm thời gian cần thiết 1 giờ
 • 10.000 kinh nghiệm lãnh chúa x1: sử dụng để lấy 10.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • Di chuyển siêu cấp x1: sử dụng để di chuyển đến bất kỳ đâu trong vương quốc
 • Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x2: sử dụng để nhận 500k lương thực hoặc 500k gỗ hoặc 80k kim loại hoặc 20k đá quý

2. Tích lũy nạp 1600 vàng (160k vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng màu tím x6: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất tím mà bạn đã sở hữu
 • Giảm 1 giờ x10: giảm thời gian cần thiết 1 giờ
 • 10.000 kinh nghiệm lãnh chúa x2: sử dụng để lấy 10.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • Hành quân nhanh hơn 50% x2: giảm thời gian hành quân 50%
 • Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x4: sử dụng để nhận 500k lương thực hoặc 500k gỗ hoặc 80k kim loại hoặc 20k đá quý

3. Tích lũy nạp 3,200 vàng (320k vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng màu tím x12: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất tím mà bạn đã sở hữu
 • Giảm 1 giờ x20: giảm thời gian cần thiết 1 giờ
 • 10,000 kinh nghiệm lãnh chúa x4: sử dụng để lấy 10,000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • Hành quân nhanh hơn 50% x4: giảm thời gian hành quân 50%
 • Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x6: sử dụng để nhận 500k lương thực hoặc 500k gỗ hoặc 80k kim loại hoặc 20k đá quý

4. Tích lũy nạp 12,000 vàng (1tr2 vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng màu tím x24: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất tím mà bạn đã sở hữu
 • Giảm 8 giờ x5: giảm thời gian cần thiết 8 giờ
 • 10.000 kinh nghiệm lãnh chúa x8: sử dụng để lấy 10.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • Hành quân nhanh hơn 50% x6: giảm thời gian hành quân 50%
 • Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x10: sử dụng để nhận 500k lương thực hoặc 500k gỗ hoặc 80k kim loại hoặc 20k đá quý

5. Tích lũy nạp 24,000 vàng (2tr4 vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng cam x5: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất cam mà bạn đã sở hữu
 • Giảm 8 giờ x10: giảm thời gian cần thiết 8 giờ
 • 10.000 kinh nghiệm lãnh chúa x16: sử dụng để lấy 10.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • Hành quân nhanh hơn 50% x8: giảm thời gian hành quân 50%
 • Huy hiệu chiến tranh x20: vật phẩm cần thiết để nâng cấp lâu đài lên cấp độ chiến tranh sau khi đạt cấp độ 30

6. Tích lũy nạp 40,000 vàng (4tr vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng cam x15: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất cam mà bạn đã sở hữu
 • Giảm 8 giờ x20: giảm thời gian cần thiết 8 giờ
 • 100.000 kinh nghiệm lãnh chúa x3: sử dụng để lấy 100.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • Hành quân nhanh hơn 50% x10: giảm thời gian hành quân 50%
 • Huy hiệu chiến tranh x40: vật phẩm cần thiết để nâng cấp lâu đài lên cấp độ chiến tranh sau khi đạt cấp độ 30

7. Tích lũy nạp 100,000 vàng (10tr vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng cam x45: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất cam mà bạn đã sở hữu
 • Giảm 12 giờ x20: giảm thời gian cần thiết 12 giờ
 • 100.000 kinh nghiệm lãnh chúa x6: sử dụng để lấy 100.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • Hành quân nhanh hơn 50% x20: giảm thời gian hành quân 50%
 • Huy hiệu chiến tranh x80: vật phẩm cần thiết để nâng cấp lâu đài lên cấp độ chiến tranh sau khi đạt cấp độ 30

8. Tích lũy nạp 200,000 vàng (20tr vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng cam x85: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất cam mà bạn đã sở hữu
 • 60% thuộc tính tấn công x1: tăng 60% sức tấn công cho tất cả quân đội của bạn, duy trì trong 1 giờ
 • 100.000 kinh nghiệm lãnh chúa x8: sử dụng để lấy 100.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • 70% giới hạn xuất chinh x1: tăng 70% giới hạn xuất chinh, duy trì trong 1 giờ
 • Huy hiệu chiến tranh x160: vật phẩm cần thiết để nâng cấp lâu đài lên cấp độ chiến tranh sau khi đạt cấp độ 30

9. Tích lũy nạp 400,000 vàng (40tr vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng cam x125: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất cam mà bạn đã sở hữu
 • 60% thuộc tính phòng ngự x1: tăng 60% sức phòng thủ cho tất cả quân đội của bạn, duy trì trong 1 giờ
 • 100.000 kinh nghiệm lãnh chúa x12: sử dụng để lấy 100.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • 70% giới hạn xuất chinh x1: tăng 70% giới hạn xuất chinh, duy trì trong 1 giờ
 • Huy hiệu chiến tranh x200: vật phẩm cần thiết để nâng cấp lâu đài lên cấp độ chiến tranh sau khi đạt cấp độ 30

10. Tích lũy nạp 800,000 vàng (80tr vnd)

 • Mảnh ghép anh hùng cam x280: có thể dùng để đổi linh hồn anh hùng phẩm chất cam mà bạn đã sở hữu
 • 60% thuộc tính tấn công x1: tăng 60% sức tấn công cho tất cả quân đội của bạn, duy trì trong 1 giờ
 • 100.000 kinh nghiệm lãnh chúa x20: sử dụng để lấy 100.000 điểm kinh nghiệm lãnh chúa
 • 70% giới hạn xuất chinh x1: tăng 70% giới hạn xuất chinh, duy trì trong 1 giờ
 • Huy hiệu chiến tranh x300: vật phẩm cần thiết để nâng cấp lâu đài lên cấp độ chiến tranh sau khi đạt cấp độ 30

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện kho báu đế vương game Days of Empire