f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn tính năng Lãnh Chúa trong game Days of Empire

1. Trang bị lãnh chúa - Days of Empire

Trang bị tổng cộng có 6 bộ phận (mũ, vũ khí, găng tay, áo giáp, quần và ủng), mỗi một bộ phận cung cấp một hiệu quả buff.

Màu sắc của trang bị tương ứng với các phẩm chất khác nhau, tổng cộng có 6 loại phẩm chất là: trắng, xanh lá, xanh lam, tím, cam vàng.

Trang bị có thể tiến hành nâng cấp tăng cường và tinh luyện trang bị tại Lò Rèn.

Khi trang bị tinh luyện đạt cấp độ 25 sẽ mở ra tính năng rèn thần khí và rèn phù văn. Tinh luyện cả 6 trang bị đều đạt cấp độ 25 sẽ mở ra hiệu ứng hành quân màu tím.

2. Cấp độ lãnh chúa - Days of Empire

Tổng cộng cần 40,517,290 exp để lên được lãnh chúa lv40. Và tổng số skill point có được là 190 skill points.

Level Exp Next level Điểm skill lãnh chúa
1 0 100 +3
2 100 300 +3
3 400 800 +3
4 1,200 1,680 +3
5 2,880 5,100 +3
6 7,980 10,050 +3
7 18,030 17,570 +3
8 35,600 23,530 +3
9 59,130 26,520 +3
10 85,650 35,880 +3
11 121,530 41,250 +4
12 162,780 54,010 +4
13 216,790 60,500 +4
14 277,290 75,000 +4
15 352,290 100,000 +4
16 452,290 132,000 +4
17 584,290 141,000 +4
18 725,290 158,000 +4
19 883,290 180,000 +4
20 1,063,290 222,500 +4
21 1,285,790 270,000 +5
22 1,555,790 290,500 +5
23 1,846,290 318,500 +5
24 2,164,790 372,500 +5
25 2,537,290 440,000 +5
26 2,977,290 460,000 +5
27 3,437,290 525,000 +5
28 3,962,290 565,000 +5
29 4,527,290 655,000 +5
30 5,182,290 930,000 +5
31 6,112,290 1,325,000 +7
32 7,437,290 1,490,000 +7
33 8,927,290 1,910,000 +7
34 10,837,290 2,160,000 +7
35 12,997,290 3,425,000 +7
36 16,422,290 4,370,000 +7
37 20,792,290 5,315,000 +7
38 26,107,290 6,260,000 +7
39 32,367,290 8,150,000 +7
40 40,517,290 10,000,000 +7
41 50,517,290 15,040,000 +9
42 65,557,290 19,400,000 +9
43 84,957,290 23,760,000 +9
44 108,717,290 28,120,000 +9
45 136,837,290 32,480,000 +9
46 169,317,290 59,500,000 +10
47 228,817,290 88,000,000 +10
48 316,817,290 110,000,000 +10
49 426,817,290 250,000,000 +10
50 676,817,290 400,000,000 +10

3. Kỹ năng lãnh chúa - Days of Empire

Mỗi khi lãnh chúa nâng cấp đều sẽ giành được điểm kỹ năng. Căn cứ vào mỗi cấp độ của lãnh chúa mà điểm kỹ năng giành được mỗi lần nâng cấp sẽ được tăng dần.

Điểm kỹ năng có thể sử dụng để nâng cấp kỹ năng lãnh chúa.

Kỹ năng lãnh chúa có 3 phân nhánh là chiến đấu, phát triểnphụ trợ.

Kỹ năng lãnh chúa căn cứ theo phương thức kích hoạt được chia thành kỹ năng chủ động và kỹ năng bị động, kỹ năng chủ động cần nhấp vào mới có hiệu lực.

Sử dụng điểm kỹ năng để học tập kỹ năng tương ứng có thể nâng cao được năng lực tương ứng.

Kỹ năng có kết cấu cây, có nghĩa là bạn bắt buộc phải học những kỹ năng trước mắt trước sau đó mới có thể mở khóa và học tập những kỹ năng sau.

VIP7 trở lên được phép chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa miễn phí. Dưới VIP7 mỗi lần chuyển đổi sẽ tốn 1000 vàng hoặc 1 bùa reset kỹ năng (mua ở kho liên minh, tốn 200k điểm liên minh).

4. Các loại kỹ năng chủ động - Days of Empire

Lãnh chúa tổng cộng có 9 kỹ năng chủ động đó là: lập tức trở về, cấp cứu, được mùa, người thợ khéo léo, thể lực dồi dào, hành quân gấp, bảo hộ thu thập, thu thập điên cuồng, tổng động viên. Kỹ năng chủ động cần kích hoạt thủ công, có giao diện sử dụng độc lập.

  • Lập tức trở về (chiến đấu): làm cho toàn bộ binh lính đang xuất chinh của bạn lập tức trở về thành. Không bao gồm quân đội đang tham gia tập kết chiến đấu. Thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Cấp cứu (chiến đấu): xuất chinh đơn lẻ tấn công lâu đài địch lần đầu tiên sau khi sử dụng (không bao gồm quân đội đi tham gia tập kết), tổn thất quân đội sẽ chuyển hóa thành thương binh và được đưa vào bệnh viện dã chiến cho tới khi bệnh viện dã chiến đầy mới thôi. Thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Được mùa (phát triển): bạn ngay lập tức giành được sản lượng trong 1h của toàn bộ tài nguyên. Thời gian chờ của kỹ năng là 4h.
  • Người thợ khéo léo (phụ trợ): bạn lập tức giành được 300 bẫy, chọn ngẫu nhiên 1 loại hình bẫy từ cấp độ cao nhất bạn hiện có thể chế tạo. Thời gian chờ của kỹ năng là 4h.
  • Hành quân gấp (phụ trợ):  làm cho tốc độ hành quân của bạn tăng thêm 100%, duy trì trong 1h. Thời gian chờ của kỹ năng là 24h.
  • Thể lực dồi dào (phụ trợ): bạn ngay lập tức giành được 30 điểm thể lực.
  • Bảo hộ thu thập (phát triển): toàn bộ quân đội thu thập của bạn sẽ được tiến vào trạng thái bảo vệ, duy trì trong 3h, thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Thu thập điên cuồng (phát triển): tốc độ thu thập sẽ được tăng thêm 100% (trừ thu thập vàng), duy trì trong 2h. Thời gian chờ của kỹ năng là 8h.
  • Tổng động viên (chiến đấu): giới hạn xuất chinh quân đội được gia tăng 10%, duy trì trong 1h. Thời gian chờ của kỹ năng là 24h.

Kỹ năng quan trọng nhất khi chiến đấu là kỹ năng Cấp Cứu. Khi lãnh chúa đạt cấp độ 37 sẽ đủ điểm để đạt được kỹ năng Cấp Cấp. Sau khi kích hoạt, tấn công lần kế tiếp vào lâu đài địch binh lính tổn thất sẽ chuyển hoá thành thương binh thay vì bị chết như thông thường. Thời gian hồi phục kỹ năng là 8 tiếng, không cộng dồn.

Các kỹ năng mở khi lãnh chúa đạt cấp độ 37: Cấp cứu, hành quân gấp và bảo hộ thu thập.

 Xem tiếp: Hướng dẫn tính năng thành tựu trong game Days of Empire