f
 


Hướng dẫn sự kiện kho báu đế vương game Days of Empire

1. Hướng dẫn sự kiện Kho Báu Đế Vương trong game Days of Empire:

Sự kiện Kho Báu Đế Vương - Days of Empire

Phần thưởng tối cao của sự kiện là hòm kho báu Tomyris (sử dụng để nhận được tướng vàng Tomyris) hoặc Ertugrul (sử dụng để nhận được tướng vàng Ertugrul) hoặc Kubilay (sử dụng để nhận được tướng vàng Kubilay).

- Sử dụng Chìa Khóa Đế Vương (mua 60 vàng / 1 chìa khóa) để rút phần thưởng từ sự kiện Kho Báu Đế Vương. Bạn sẽ không nhận lại phần thưởng đã rút được.

- Có tổng cộng 12 lần rút, số lượng Chìa Khóa Đế Vương cần cho mỗi lần rút sẽ tăng dần theo thứ tự như sau: 1, 2, 4, 8, 18, 28, 48, 68, 98, 138, 188, 258 chìa khóa.

- Sau khi sự kiện kết thúc, các chìa khóa còn lại có thể được sử dụng cho sự kiện này trong tương lai.

- Khi rút đủ tất cả vật phẩm của sự kiện, sẽ xuất hiện vòng quay đặc biệt nhằm kiếm mảnh vàng của tướng tương ứng, mỗi lần quay tốn 2000 vàng, vật phẩm của vòng quay đặc biệt như sau:

 • Mảnh tướng (Tomyris hoặc Ertugrul hoặc Kubilay) x30
 • Sách kinh nghiệm cực phẩm x15
 • Ngọc kỹ năng cực phẩm x12
 • Sách kinh nghiệm cực phẩm x10
 • Mảnh tướng (Tomyris hoặc Ertugrul hoặc Kubilay) x9
 • Ngọc kỹ năng cực phẩm x8
 • Mảnh tướng (Tomyris hoặc Ertugrul hoặc Kubilay) x6
 • Ngọc kỹ năng cục phẩm x5
 • Mảnh tướng (Tomyris hoặc Ertugrul hoặc Kubilay) x4
 • Sách kinh nghiệm cực phẩm x3
 • Mảnh tướng (Tomyris hoặc Ertugrul hoặc Kubilay) x2
 • Mảnh tướng (Tomyris hoặc Ertugrul hoặc Kubilay) x1
   

2. Bảng giá mua Chìa Khóa Đế Vương trong game Days of Empire:

Lượt rút thứ Chìa khóa cần Quy ra vàng
1 1 60 vàng
2 2 120 vàng
3 4 240 vàng
4 8 480 vàng
5 18 1,080 vàng
6 28 1,680 vàng
7 48 2,880 vàng
8 68 4,080 vàng
9 98 5,880 vàng
10 138 8,280 vàng
11 188 11,280 vàng
12 258 15,480 vàng

Tổng vàng cần để rút toàn bộ 12 lần trong sự kiện kho báu đế vương: 51,540 vàng.

 

3. Bảng tỉ lệ rút sự kiện Kho Báu Đế Vương trong game Days of Empire:

# Phần thưởng Lần rút thứ 1-9 Lần rút thứ 10, 11 Lần rút thứ 12
1 - Hòm kho báu Ertugrul x1
- hoặc Hòm kho báu Kubilay x1
- hoặc Hòm kho báu Tomyris x1
0% 10% 100%
2 Tăng tốc 1h x5 14% 0% 0%
3 Sách kinh nghiệm 30k x50 7% 0% 0%
4 5M lúa x5 14% 0% 0%
5 100k exp lãnh chúa x3 7% 0% 0%
6 Di chuyển siêu cấp x1 14% 0% 0%
7 70% giới hạn xuất chinh x1 0% 16% 0%
8 Huấn luyện lính 2h x1 14% 0% 0%
9 5M gỗ x5 14% 0% 0%
10 Ngọc kỹ năng siêu cấp 3k x5 7% 0% 0%
11 Loa chiến tranh x500 7% 0% 0%
12 Tốc độ hành quân 50% x50 0% 64% 0%

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện chiến hồn Byzantine game Days of Empire