f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện suối sinh mệnh game Days of Empire

Sự kiện Suối Sinh Mệnh - Days of Empire

Sự kiện suối sinh mệnh - Days of Empire

Trong lâu đài có tòa nhà hồi sinh, được mở sau mỗi vòng cuộc chiến vương quyềncuộc chiến viễn chinh xuyên vương quốc kết thúc. Duy trì cho tới 24:00 ngày tiếp theo thì sẽ đóng (4:00 sáng theo giờ Việt Nam).

Trong thời gian mở, người chơi có thể tiến vào giao diện suối sinh mệnh, sử dụng nước sinh mệnh, căn cứ theo một tỷ lệ nhất định để hồi sinh cho những binh lính bị chết trong cuộc chiến vương quyền lần này hoặc trong cuộc chiến viễn chinh xuyên vương quốc. Số lượng binh linh hồi sinh mỗi lần là tổng số theo tỷ lệ và số lượng cơ bản. Dựa trên tỷ lệ bình quân để hồi sinh binh chủng của mỗi cấp đô.

Sau khi tòa nhà hồi sinh bị đóng, những binh lính tử vong mà chưa được hồi sinh sẽ biến mất, không thể tiếp tục hồi sinh được nữa.

Nhấp vào nút [Xem thông tin binh lính tử vong] ở trong giao diện suối sinh mệnh có thể xem được thông tin về những binh lính tử vong trong cuộc chiến vương quyền lần này hoặc trong cuộc chiến viễn chinh xuyên vương quốc, số lượng binh lính chưa hồi sinh, số lượng đã được hồi sinh.

Số lượng binh lính hồi sinh tối đa bằng nước sinh mệnh: 80%. Sau khi đạt tối đa 80%, bạn có thể yêu cầu liên minh trợ giúp để hồi sinh thêm 10% binh lính.

 Xem tiếp: Hỏi và trả lời - Days of Empire