f
 


Hướng dẫn cơ bản về Liên Minh trong game Days of Empire

1. Tạo lập liên minh trong game Days Of Empire

Bạn có thể tạo lập liên minh miễn phí sau khi lâu đài đạt cấp 6 hoặc cũng có thể sử dụng một số vàng nhất định để tạo lập liên minh trước khi lâu đài đạt cấp 6. Khi tạo lập liên minh cần nhập tên liên minh, tên viết tắt và tuyên ngôn của liên minh. Tuyên ngôn của liên minh hiển thị cho các lãnh chúa khác, họ có thể căn cứ vào đó để phán đoán xem có gia nhập liên minh của bạn hay không.

Khi tạo lập liên minh sẽ căn cứ vào ngôn ngữ của chủ liên minh để mặc định làm ngôn ngữ liên minh, bạn cũng có thể tiến hành thay đổi trong phần cài đặt liên minh sau khi đã tạo lập xong.

2. Gia nhập liên minh trong game Days Of Empire

Sau khi nhấp vào nút "Liên Minh" trong giao diện chính là có thể mở ra danh sách liên minh, hệ thống sẽ đề xuất cho bạn một số liên minh phù hợp, tất nhiên bạn cũng có thể tìm kiếm liên minh bạn muốn gia nhập. Sau khi gia nhập những liên minh này bạn có thể giành được những hiệu quả kỹ thuật liên minh to lớn đồng thời có thể mua đạo cụ ở trong cửa hàng liên minh, hãy nhanh chóng gia nhập liên minh nhé.

Lần đầu tiên gia nhập liên minh sẽ giành được phần thưởng vàng.

Lưu ý: tốt nhất là nên gia nhập vào liên minh có chung ngôn ngữ với bạn, thuận tiện hơn cho các bạn trong việc giao tiếp.

3. Chủ liên minh trong game Days Of Empire

Chủ liên minh sở hữu quyền lực cao nhất ở trong liên minh, sau khi chủ liên minh không trực tuyến liên tiếp 7 ngày thì R3, R4 cùng các người chơi đảm nhiệm chức quan trong liên minh đều có thể bỏ ra một số vàng nhất định để trở thành chủ liên minh mới.

4. Cấp bậc liên minh trong game Days Of Empire

Chủ liên minh là R5, các thành viên khác khi gia nhập liên minh được mặc định là R1. Thành viên cấp bậc thấp có thể được thành viên cấp bậc cao hơn trong liên minh thăng hoặc giáng cấp.

5. Kỹ thuật liên minh trong game Days Of Empire

Gia nhập liên minh sau 4h có thể tiến hành quyên tặng cho kỹ thuật liên minh. Mỗi lần quyên tặng điểm kỹ thuật của kỹ thuật này sẽ được tăng lên, thành viên liên minh có thể giành được liên minh danh dự, điểm liên minh.

Quyên tặng có thời gian chờ, sau khi thời gian đạt đến 4h cần đợi thời gian nguội kết thúc mới có thể tiếp tục quyên tặng.

Kỹ thuật sau khi quyên tặng đầy, thành viên R4, R5 cùng quan chức liên minh có thể tiến hành nghiên cứu kỹ thuật. Sau khi việc nghiên cứu kỹ thuật kết thúc, toàn bộ thành viên trong liên minh đều giành được thưởng thuộc tính của cấp độ kỹ thuật này. Một liên minh chỉ có thể nghiên cứu một kỹ thuật tại cùng một thời gian.

Tích lũy nghiên cứu kỹ thuật sau khi đạt đến cấp độ nhất định sẽ mở khóa kỹ thuật tầng cao hơn.

6. Cửa hàng liên minh trong game Days Of Empire

Thành viên liên minh thông qua việc quyên tặng kỹ thuật và phần thưởng các sự kiện khác để giành lấy điểm liên minh, thành viên R4, R5 cùng các quan chức liên minh có thể sử dụng điểm liên minh để thêm đạo cụ vào cửa hàng liên minh.

Thành viên liên minh thông qua việc quyên tặng kỹ thuật và phần thưởng các sự kiện khác để giành lấy liên minh danh dự, có thể sử dụng liên minh danh dự để giành được các đạo cụ cao cấp ở trong cửa hàng liên minh.

Lưu ý: sau khi lãnh chúa rời khỏi liên minh, liên minh danh dự không bị xóa về 0 nhưng điểm cống hiến cho liên minh ở trên bảng xếp hạng liên minh thì sẽ bị xóa thành 0.

7. Giúp đỡ liên minh trong game Days Of Empire

Khi bạn xây dựng hoặc nâng cấp tòa nhà, nghiên cứu kỹ thuật hoặc điều trị thương binh có thể thỉnh cầu sự giúp đỡ từ các thành viên trong liên minh, sau khi được giúp đỡ thì thời gian còn lại tương ứng sẽ được giảm bớt.

Mỗi thành viên liên minh đều có thể thông qua giao diện giúp đỡ liên minh hoặc nút giúp đỡ ở đại sứ quán để giúp đỡ các thành viên khác trong liên minh.

Hiệu quả của giúp đỡ liên minh do cấp độ đại sứ quán của lãnh chúa thỉnh cầu giúp đỡ quyết định.

8. Quan chức liên minh trong game Days Of Empire

Chủ liên minh có thể bổ nhiệm 4 chức quan liên minh cho các thành viên trong liên minh đó là: quan chỉ huy, quan ngoại giao, kế hoạch gia và quan chiêu mộ.

Khi chức quan trống thì các thành viên trong liên minh có thể làm đơn xin cho vị trí đó nhưng cần chủ liên minh đồng ý và bổ nhiệm.

4 chức quan này trong trò chơi có thể giúp đỡ chủ liên minh quản lý liên minh, phát huy tác dụng nên có của họ.

Cấp bậc của quan chức liên minh là R4 trở lên, R5 trở xuống, họ có thể thụ hưởng toàn bộ quyền lợi của R4 và được tăng thêm một số đặc quyền của thuộc tính quan chức.

 Xem tiếp: Hướng dẫn tòa nhà và lãnh thổ liên minh trong game Days of Empire