f
 


Nội dung phiên bản 2.1.5 game Days Of Empire

Phiên bản 2.1.5 - Days of Empire

Ngày update phiên bản 2.1.5: 10/06/2019

Nội dung update bản 2.1.5: 

1. Tăng thêm anh hùng chiến tranh màu cam:

Phối hợp với cung binh và xe bắn đá sẽ có hiệu quả trong việc khắc chế lính khiên và lính giáo.

2. Tăng thêm hệ thống chinh phục:

Chinh phục kẻ địch sẽ giành thêm được buff và có thể sửa chữ ký của kẻ bị chinh phục.

3. Tăng thêm sách minh họa anh hùng:

Hiểu về quan hệ khắc chế anh hùng, hoàn thành nhiệm vụ minh họa sẽ lĩnh được phần thưởng.

4. Tăng thêm gói quà đăng ký - ưu đãi đặc biệt cho gói tuần: tuần đầu tiên được miễn phí.

5. Mua các gói có liên quan trong sự kiện niềm vui bất ngờ giới hạn thời gian sẽ có xác suất kích hoạt được gấp đôi phần thưởng.

6. Tăng thêm một loạt sự kiện lễ Eid al-Fitr, xin lãnh chúa chú ý theo dõi.

7. Sau khi đánh quái thắng lợi tăng thêm hoạt hình.

8. Cải thiện sự sắp xếp thành viên liên minh:

Sau khi phân biệt được lãnh chúa có trực tuyến hay không thì sẽ hiển thị dựa trên quyền lực cao thấp.

9. Cải thiện hòm tài nguyên tự chọn:

Có thể trực tiếp sử dụng hòm tài nguyên tự chọn tại giao diện “tài nguyên” và lựa chọn mở số lượng hòm phù hợp.

10. Cách sử dụng cốc cà phê mới – Nói chuyện với vương phi.Xem tiếp: Nội dung phiên bản 2.1.3 game Days Of Empire