f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn các loại tài nguyên trong game Days of Empire

1. Các loại tài nguyên - Days of Empire

- Lương thực (Grain): dùng để nâng cấp nhà, xây lính, nghiên cứu, hồi phục binh lính bị thương, do thám, thức ăn cho binh lính.

- Gỗ (Lumber): dùng để nâng cấp nhà, xây lính, nghiên cứu, hồi phục binh lính bị thương.

- Kim loại hoặc sắt (Iron): dùng để nâng cấp nhà, xây lính, nghiên cứu, hồi phục binh lính bị thương.

- Đá quý (Quartz): dùng để nâng cấp nhà, xây lính, nghiên cứu, hồi phục binh lính bị thương, thay đổi đá linh hồn.

- Thép (Steel): dùng để nâng cấp trang bị, tinh luyện trang bị, nâng cấp thần khí.

- Vàng (Gold): dùng trong tất cả các tính năng game.

2. Tài nguyên an toàn - Days of Empire

Tài nguyên giành được khi sử dụng “đạo cụ tài nguyên” có 30% là tài nguyên an toàn. Tài nguyên an toàn chỉ bao gồm 4 loại là lương thực, gỗ, kim loại và đá quý.

Tài nguyên an toàn có thể sử dụng để nâng cấp tòa nhà, xây dựng tòa nhà, huấn luyện binh lính, chế tạo bẫy, nghiên cứu kỹ thuật, điều trị thương binh, quyên tặng kỹ thuật liên minh, trao đổi trong thương nhân thần bí, trao đổi tại chỗ trao đổi huy hiệu, mở khóa ô đất trống..., tại những kênh này việc tiêu hao tương đồng với tài nguyên phổ thông.

Khi bạn đồng thời sở hữu tài nguyên an toàn và [tài nguyên không an toàn] thì sẽ ưu tiên tiêu hao [tài nguyên không an toàn] trước.

Tài nguyên an toàn không thể sử dụng để viện trợ cho người chơi khác.

Các lãnh chúa khác không thể do thám được tài nguyên an toàn.

Tài nguyên an toàn sẽ không bị các lãnh chúa khác cướp đi.

Lương thực trong tài nguyên an toàn không bị binh lính tiêu hao.

3. Hỏi đáp về tài nguyên trong game Days of Empire

Thu thập tài nguyên trong game Days of Empire như thế nào?

Tìm điểm tài nguyên ở trên bản đồ thế giới, nhấp và chọn chiếm lĩnh, phái binh lính đi chiếm lĩnh điểm tài nguyen là có thể bắt đầu thu thập tài nguyên. Quân đội cần một khoảng thời gian nhất định để hoàn thành việc thu thập tài nguyên, sau khi hoàn thành việc thu thập tài nguyên, quân đội của bạn sẽ đem theo tài nguyên trở về thành. Tổng tải trọng quân đội của bạn càng lớn thì số tài nguyên đem về được càng nhiều.

Sử dụng giúp đỡ tài nguyên trong game Days of Empire như thế nào?

Giúp đỡ tài nguyên là chỉ sự viện trợ tài nguyên giữa các thành viên trong liên mninh.

Khi bạn gia nhập một liên minh và sau khi đã xây dựng "chợ" thì có thể tiến hành giúp đỡ tài nguyên với các thành viên trong liên minh từ danh sách thành viên liên minh hoặc chọn thành viên liên minh từ trong giao diện bản đồ thế giới.

Giúp đỡ tài nguyên sẽ bị đánh thuế, nâng cao cấp độ của chợ có thể giảm thuế suất. Nâng cao cấp độ của chợ còn có thể nâng cao tải trọng quả đội buôn, giúp cho đội buôn của bạn có thể vận chuyển được nhiều tài nguyên trong một lần hơn.

Tài nguyên sẽ được vận chuyển từ lâu đài của người giúp đỡ đến lâu đài của người được giúp đỡ, trong kỹ thuật liên minh nâng cấp "tốc độ vận chuyển hàng hóa" có thể nâng cao tốc độ vận chuyển tài nguyên của đội buôn.

Tại sao lương thực của tôi bị giảm đi trong game Days of Empire?

Nông trại có thể sản xuất lương thực nhưng lượng lương thực nông trại có thể tích trữ thì có giới hạn, nếu bạn không thu hoạch lương thực kịp thời thì nông trại sẽ tạm dừng việc sản xuất cho tới khi bạn thu hoạch.

Quân đội của bạn cần tiêu hao lương thực để duy trì, mỗi giây đều tự động tiêu hao. Dù lương thực bị tiêu hao cạn kiệt thì quân đội cũng sẽ không bị chết.

Không có lương thực, quân đội trong game Days of Empire có chết đói không?

Lương thực là nguồn dự trữ quan trọng của quân đội, binh lính mà lãnh chúa sở hữu (bao gồm cả binh lính trong thành và binh lính xuất chinh), mỗi giây đều tiêu hao lương thực.

Tổng số binh lính càng nhiều thì lượng lương thực bị tiêu hao sẽ càng nhiều. Để bảo hộ lợi ích cho các vị lãnh chúa, chúng tôi mở cơ chế bảo hộ đặc biệt cho binh lính: sau khi lương thực bị tiêu hao hết, binh lính sẽ dừng việc tiêu hao lương thực, họ sẽ không bị chết đói. Khi lãnh chúa giành được lương thực, binh lính sẽ bắt đầu tiêu hao lương thực lại.

Làm thế nào để giành được vàng miễn phí trong game Days of Empire?

- Hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nào đó sẽ giành được phần thưởng vàng

- Lần đầu tiên gia nhập liên minh sẽ giành được phần thưởng 200 vàng

- Thu thập tại mỏ vàng trên thế giới để giành lấy vàng

- Giành điểm trong sự kiện lãnh chúa mạnh nhất để giành lấy phần thưởng có rất nhiều vàng

- Có thể lĩnh hàng hóa tại cảng nhiều lần, trong đó có một số lượng vàng nhất định

- Nâng cấp cấp độ lãnh chúa có thể giành được phần thưởng có một số lượng vàng nhất định

- Tiêu diệt quân địch có xác suất giành được phần thưởng vàng

- Giành được gói quà do quốc vương trong vương quốc ban thưởng, trong đó có một số lượng vàng nhất định

- Trong sự kiện nạp tiền, mua vàng có thể nhận được vàng tặng thêm

Sử dụng nhà kho như thế nào? Lượng bảo hộ tài nguyên trong nhà kho trong game Days of Empire là gì?

Số lượng tài nguyên lãnh chúa giành được trong trò chơi không có giới hạn, tác dụng của nhà kho là cung cấp sự bảo hộ cho tài nguyên. Hệ thống mặc định đem tài nguyên lưu trữ trong nhà kho để bảo hộ, lãnh chúa không cần thao tác thủ công.

Lượng bảo hộ tài nguyên trong nhà kho là chỉ số lượng tài nguyên mà nhà kho có thể bảo hộ, khi lãnh chúa bị tấn công, phần tài nguyên được nhà kho bảo hộ sẽ không bị cướp đi. Nâng cấp nhà kho có thể nâng cao lượng bảo hộ tài nguyên của nhà kho.

Giả sử hiện tại lượng lương thực lãnh chúa sở hữu là 40.000, số lượng bảo hộ tài nguyên của nhà kho là 30.000. Sau khi lâu đài của lãnh chúa bị công phá, 30.000 lương thực này sẽ được nhà kho bảo hộ, kẻ địch nhiều nhất chỉ có thể cướp đi 10.000 lương thực không được bảo hộ.Xem tiếp: Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire