f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Bảng điểm cấp độ VIP trong game Days of Empire

Bảng điểm VIP trong game Days of Empire

Cấp độ VIP Yêu cầu thêm điểm Tổng điểm VIP VNĐ
VIP 1 200 200 22,000
VIP 2 800 1,000 109,000
VIP 3 1,000 2,000 219,000
VIP 4 2,000 4,000 449,000
VIP 5 6,000 10,000 1,099,000
VIP 6 10,000 20,000 2,199,000
VIP 7 10,000 30,000 3,298,000
VIP 8 20,000 50,000 5,398,000
VIP 9 50,000 100,000 10,995,000
VIP 10 100,000 200,000 21,990,000
VIP 11 100,000 300,000 32,985,000
VIP 12 200,000 500,000 54,975,000
VIP 13 500,000 1,000,000 109,950,000
VIP 14 500,000 1,500,000 164,925,000
VIP 15 1,500,000 3,000,000 329,850,000
VIP 16 3,000,000 6,000,000 659,700,000
VIP 17 6,000,000 12,000,000 1,319,400,000
VIP 18 8,000,000 20,000,000 2,199,000,000

 



Xem tiếp: Bảng giá mua thể lực (Stamina) - Days of Empire