f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Kinh nghiệm chiến đấu cơ bản trong game Days of Empire

Bài viết này tập trung vào hướng dẫn cách chiến đấu cơ bản với kẻ thù bao gồm: cách do thám, cách tấn công đơn lẻ, cách tấn công tổ đội, phòng thủ, cách chạy quân, viện trợ.

1. Do thám (Scout) - Days of Empire

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Trước khi đánh kẻ thù, bạn nên đi do thám họ trước để xem sức mạnh kẻ thù như thế nào. Để do thám, bạn chỉ cần bấm vào lâu đài kẻ thù --> chọn do thám và đợi quân do thám mang tin về.

Lưu ý: do thám sẽ hiện thông báo đỏ có người đang tới do thám nên khi bạn do thám kẻ thù sẽ biết nếu họ đang online. Tháp canh cấp độ càng cao, thông tin do thám càng chính xác.

Giải thích các chỉ số do thám cần quan tâm:

- Sản lượng tài nguyên:

 • Lương thực: số lượng lúa mà lâu đài đang có và số lượng chưa thu hoạch
 • Gỗ xẻ: số lượng gỗ mà lâu đài đang có và số lượng chưa thu hoạch
 • Kim loại: số lượng kim loại mà lâu đài đang có và số lượng chưa thu hoạch
 • Đá quý: số lượng đá quý mà lâu đài đang có và số lượng chưa thu hoạch

- Lính đóng đồn:

 • Số lượng binh lính và cấp độ binh lính đang phòng thủ thành của kẻ thù
 • Tướng thủ thành: thông số tướng thủ thành và sức mạnh của tướng thủ thành

- Viện binh:

 • Số lượng binh lính viện binh đang đóng quân tại thành của kẻ thù

- Bẫy: số lượng bẫy mà lâu đài kẻ thù đang có

 • Khúc gỗ lăn: giết xạ thủ (lính cung, lính súng trường)
 • Đá rơi: giết bộ binh (lính giáo, lính khiên)
 • Mũi tên lửa: giết kỵ binh (kỵ binh cận chiến, kỵ binh cung)

2. Tấn công đơn lẻ (Attack) - Days of Empire

Để tấn công kẻ địch, ta chọn vào quân địch --> chọn tấn công --> chọn binh lính và tướng xuất chinh.

Sẽ có 2 kết quả:

 • Tấn công thành công: đánh bại được toàn bộ binh lính của kẻ thù. Nếu bạn tấn công lâu đài thì lâu đài sẽ cháy 30 phút (cứ mỗi lần tấn công lâu đài sẽ cháy thêm 30 phút trừ khi kẻ thù dùng vàng để dập lửa).
 • Tấn công thất bại: kẻ thù phòng thủ thành công, bạn bị tổn thất nặng nề.

Lưu ý:

 • Tấn công sẽ hiện thông báo đỏ có người đang tới tấn công nên khi bạn tấn công kẻ thù sẽ biết nếu họ đang online. Thời gian hành quân phụ thuộc vào khoảng cách, loại quân mang đi tấn công, kỹ thuật xuất chinh.
 • Nếu bạn tấn công lâu đài / cờ / toà nhà liên minh thì binh lính bên tấn công sẽ bị chết không cứu thương được, còn binh lính của bên phòng thủ bị chết sẽ cứu thương được, số lượng binh lính cứu được phụ thuộc vào kỹ thuật xây dựng bệnh xá của bên phòng thủ (quan trọng cần nắm kỹ).
 • Nếu bạn tấn công vào mỏ tài nguyên / cứ điểm, binh lính bị chết của 2 bên đều có thể cứu thương được phụ thuộc vào kỹ thuật xây dựng bệnh xá của mỗi bên.

3. Tấn công tổ đội (Rally) - Days of Empire

Tương tự tấn công đơn lẻ, nhưng bạn sẽ tổ đội (pt) để các thành viên trong liên minh cùng góp quân tham gia.

Số lượng quân mà bạn có thể tổ đội phụ thuộc vào cấp độ hành lang chiến tranh và kỹ thuật liên minh.

Để tổ chức tấn công tổ đội, bạn phải thuộc liên minh nào đó và kẻ thù cũng phải có liên minh. Bấm vào kẻ thù --> chọn tuyên bố chiến tranh --> chọn thời gian tổ đội.

Lưu ý:

 • Ngay khi bắt đầu tổ đội, kẻ thù sẽ nhận được thông báo chớp đỏ đang có người tổ đội đánh mình, cấp độ tháp canh của kẻ thù càng cao thì sẽ thấy được chi tiết các đội quân tham gia vào tổ đội.
 • Binh lính đang tham gia tổ đội sẽ không bị tổn thất nếu kẻ thù tấn công vào thành (quan trọng, sẽ trình bày thêm vào kỹ thuật chiến đấu nâng cao).
 • Hành lang chiến tranh cấp độ 30 có thể tổ đội lên đến 1,000,000 quân lính.

4. Chạy quân - Days of Empire

Khi kẻ địch tấn công lâu đài, nếu quân đội ta không đủ sức mạnh để phòng thủ, ta cần phải chạy quân để tránh tổn thất. Các phương án chạy quân cơ bản:

 • Dẫn quân vào di tích (an toàn tuyệt đối, địch không tấn công vào được di tích).
 • Dẫn quân đi ra ngoài cắm trại (an toàn tương đối, địch có thể tấn công vào chỗ ta cắm trại). Trường hợp ta đang dẫn quân mà kẻ địch cố tình cũng dẫn quân ra cùng toạ độ đó cắm trại thì ta vẫn an toàn, ai đến trước sẽ cắm trại ở đó, ai đến sau sẽ tự động đi về. Trường hợp ta đã cắm trại mà địch tấn công vào trại, ta thu hồi trại để quân đi về lâu đài.
 • Dẫn quân vào mỏ siêu cấp liên minh (an toàn tuyệt đối, địch không tấn công được vào mỏ siêu cấp liên minh).
 • Dẫn quân qua lâu đài thành viên trong liên minh (an toàn tương đối, kẻ địch nếu đủ mạnh sẽ tiếp tục tấn công vào thành viên đó).
 • Dẫn quân qua lâu đài đang bật khiên bảo hộ (an toàn tuyệt đối, trừ khi thành viên đó tháo khiên bảo hộ).
 • Bật khiên bảo hộ (an toàn tuyệt đối, địch không thể tấn công, quân địch đến lâu đài sẽ tự động quay về).

Phương án chạy quân cao cấp sẽ được trình bày trong bày viết kỹ thuật chiến đấu nâng cao.

Lưu ý: tuyệt đối không chạy quân bằng cách đi tấn công ngược lại lâu đài của kẻ địch, vì khi ta gần đến, địch sử dụng skill Lập Tức Trở Về, quân ta sẽ chết sạch.

5. Viện trợ (Reinforce) - Days of Empire

Để viện trợ thành viên trong liên minh, ta chọn lâu đài của thành viên cùng liên minh --> chọn viện trợ.

Số lượng quân có thể viện trợ phụ thuộc vào cấp độ toà nhà Đại Sứ Quán.

Quân lính chiến đấu khi viện trợ sẽ bị thương, có thể điều trị được tuỳ vào kỹ thuật xây dựng bệnh xá.

 Xem tiếp: Kinh nghiệm chiến đấu nâng cao trong game Days of Empire