f
 


Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire

Trang bị lãnh chúa được chia ra gồm 6 món: vũ khí, áo giáp, nón, găng tay, quần và giày. Khi vừa vào game, lãnh chúa sẽ được trang bị 6 món cơ bản nhất.

Trong quá trình chơi, tăng cường và tinh luyện các trang bị đó sẽ nâng dần sức mạnh của lãnh chúa.

Mỗi loại trang bị khác nhau sẽ có thuộc tính tinh luyện và thuộc tính tăng cường khác nhau.

Tăng cường sẽ nâng cao cấp độ của trang bị, tinh luyện sẽ nâng cao thuộc tính thưởng theo tỷ lệ phần trăm.

1. Tăng cường trang bị - Days of Empire

Tăng cường trang bị có thể nâng cao giá trị thuộc tính của trang bị, tăng cường trang bị cần tiêu hao thép và đá sức mạnh.

  • Thép: tài nguyên cần thiết để tăng cường, tinh luyện trang bị. Có thể tìm thấy thép ở các tính năng sau: hồ kho báu, khám phá di tích, bến cảng, mua ở thương nhân thần bí.
  • Đá sức mạnh: tài nguyên cần thiết để tăng cường trang bị. Có thể tìm thấy đá sức mạnh ở các tính năng sau: tấn công quân địch, địa cung quái vật, mua ở thương nhân thần bí.

Tăng cường trang bị mỗi lần tăng 20 cấp, trang bị sẽ tăng 1 chất lượng.

Khi tăng cường bất kỳ trang bị nào đến cấp 100 sẽ mở ra tính năng phù văn rèn.

Loại trang bị Thuộc tính tăng cường
Vũ khí - Tăng % sức tấn công của toàn bộ binh chủng
- Tăng số lượng quân số xuất chinh
Áo giáp

- Tăng % sản lượng nguồn lực

- Tăng % tốc độ thu thập

Nón - Tăng % tốc độ huấn luyện binh lính
- Tăng % tốc độ trị liệu
Găng tay - Tăng % máu của toàn bộ binh chủng
- Tăng % sức phòng ngự của toàn bộ binh chủng
Quần - Tăng % tốc độ nghiên cứu
- Tăng % tốc độ xây dựng
Giày - Tăng % tốc độ hành quân khi giết quái vật
- Tăng % sức mang vác của quân đội

Sử dụng thépđá sức mạnh để tiến hành tăng cường trang bị tại Lò Rèn.

Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Thép Đá sức mạnh

 

Loại Tên trang bị Hình ảnh
Vũ Khí Lưỡi dao học việc
Tăng cường Lv0 - Lv19
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Nỏ ngắn
Tăng cường Lv20 - Lv39
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Kiếm dài
Tăng cường Lv40 - Lv59
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Giáo dài
Tăng cường Lv60 - 79
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Trường Cung
Tăng cường Lv80 - Lv99
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Rìu dài
Tăng cường Lv100 - Lv119
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Áo Giáp Áo choàng học việc
Tăng cường Lv0 - Lv19
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Áo vest lông thú
Tăng cường Lv20 - Lv39
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Áo choàng quý tộc
Tăng cường Lv40 - Lv59
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Thắt lưng quý tộc
Tăng cường Lv60 - 79
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Áo giáp lông thú
Tăng cường Lv80 - Lv99
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Áo giáp hạng nhẹ
Tăng cường Lv100 - Lv119
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Nón Mũ trùm học việc
Tăng cường Lv0 - Lv19
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Nón lông thú
Tăng cường Lv20 - Lv39
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Nón bảo hiểm sừng trâu
Tăng cường Lv40 - Lv59
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Mũ trùm quý tộc
Tăng cường Lv60 - 79
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Nón bảo hiểm bằng đồng
Tăng cường Lv80 - Lv99
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Mũ nặng
Tăng cường Lv100 - Lv119
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Quần Quần học việc
Tăng cường Lv0 - Lv19
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Quần mỏng
Tăng cường Lv20 - Lv39
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Quần dày
Tăng cường Lv40 - Lv59
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Quần lông thú
Tăng cường Lv60 - 79
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Quần quí tộc
Tăng cường Lv80 - Lv99
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Quần hạng nặng
Tăng cường Lv100 - Lv119
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Giày Giày bốt học việc
Tăng cường Lv0 - Lv19
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Giày bốt ngắn
Tăng cường Lv20 - Lv39
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Ủng mỏng
Tăng cường Lv40 - Lv59
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Giày bốt loại dày
Tăng cường Lv60 - 79
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Giày bốt móc sắt
Tăng cường Lv80 - Lv99
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Ủng Lính gác
Tăng cường Lv100 - Lv119
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Găng tay Găng tay học việc
Tăng cường Lv0 - Lv19
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Găng tay vải
Tăng cường Lv20 - Lv39
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Găng tay dày
Tăng cường Lv40 - Lv59
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Găng tay lông thú
Tăng cường Lv60 - 79
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Găng tay hạng nặng
Tăng cường Lv80 - Lv99
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Đôi găng tay cao quý
Tăng cường Lv100 - Lv119
Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire

 

2. Tinh luyện trang bị - Days of Empire

Tinh luyện trang bị có thể nâng cao giá trị thuộc tính của trang bị và hiệu quả thưởng của trang bị. Tối đa có thể tinh luyện tới cấp độ 25.

Tinh luyện trang bị mỗi lần tăng 5 cấp, trang bị sẽ tăng 1 chất lượng. Chất lượng trang bị từ thấp đến cao lần lượt là trắng, xanh lá, xanh lam, tím, camvàng.

Khi tinh luyện bất kỳ trang bị nào đến cấp 25 sẽ mở ra tính năng thần khí.

Loại trang bị Thuộc tính tinh luyện
Vũ khí - Mỗi 100 điểm Chiến Tranh nâng cao thưởng tấn công cho toàn bộ binh chủng
- Mỗi 100 điểm Chiến Tranh nâng cao thưởng giới hạn xuất chinh
Áo giáp - Mỗi 100 điểm Phát Triển nâng cao thưởng sản lượng tài nguyên
- Mỗi 100 điểm Phát Triển nâng cao thưởng tốc độ thu thập
Nón - Mỗi 100 điểm Giúp Đỡ nâng cao thưởng tốc độ huấn luyện binh lính
- Mỗi 100 điểm Giúp Đỡ nâng cao thưởng tốc độ điều trị thương binh
Găng tay - Mỗi 100 điểm Chiến Tranh nâng cao thưởng máu cho toàn bộ binh chủng
- Mỗi 100 điểm Chiến Tranh nâng cao thưởng phòng ngự cho toàn bộ binh chủng
Quần - Mỗi 100 điểm Phát Triển nâng cao thưởng tốc độ nghiên cứu học viện
- Mỗi 100 điểm Phát Triển nâng cao thưởng tốc độ xây dựng tòa nhà
Giày - Mỗi 100 điểm Giúp Đỡ nâng cao thưởng tốc độ hành quân đi đánh quái vật
- Mỗi 100 điểm Giúp Đỡ nâng cao thưởng tải trọng binh lính

Sử dụng thépđá tinh luyện trang bị để tiến hành tinh luyện trang bị tại Lò Rèn.

Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire
Thép Đá tinh luyện
vũ khí
Đá tinh luyện
áo giáp
Đá tinh luyện
nón
Đá tinh luyện
găng tay
Đá tinh luyện
quần
Đá tinh luyện
giày

Đá tinh luyện trang bị có thể tìm thấy ở tính năng phó bản hàng ngày và khi tham gia các sự kiện trong game.

3. Đại sư tăng cường - Days of Empire

Cấp độ tăng cường của mọi trang bị trên người mỗi khi tăng 10 cấp sẽ tăng 1 cấp hiệu quả trang bị tăng cường đại sư. Hiệu quả trang bị tăng cường đại sư sẽ đem đến thưởng thuộc tính tăng thêm.

Cấp độ Yêu cầu Sản lượng
nguồn lực
Tốc độ
thu thập
Gia tăng
sản lượng
hồ kho báu
Đại sư tăng cường cấp 1 Toàn thân cấp 10 +2% +1% +1%
Đại sư tăng cường cấp 2 Toàn thân cấp 20 +4% +2% +2%
Đại sư tăng cường cấp 3 Toàn thân cấp 30 +6% +3% +3%
Đại sư tăng cường cấp 4 Toàn thân cấp 40 +8% +4% +4%
Đại sư tăng cường cấp 5 Toàn thân cấp 50 +10% +5% +5%
Đại sư tăng cường cấp 6 Toàn thân cấp 60 +12% +6% +6%
Đại sư tăng cường cấp 7 Toàn thân cấp 70 +14% +7% +7%
Đại sư tăng cường cấp 8 Toàn thân cấp 80 +16% +8% +8%
Đại sư tăng cường cấp 9 Toàn thân cấp 90 +18% +9% +9%
Đại sư tăng cường cấp 10 Toàn thân cấp 100 +20% +10% +10%

 

4. Đại sư tinh luyện - Days of Empire

Cấp độ tinh luyện của mọi trang bị trên người mỗi khi tăng 5 cấp sẽ tăng 1 cấp hiệu quả trang bị tinh luyện đại sư. Hiệu quả trang bị tinh luyện đại sư sẽ đem đến thưởng thuộc tính tăng thêm.

Cấp độ Yêu cầu Máu của
toàn bộ
binh chủng
Sức tấn công
của toàn bộ
binh chủng

Sức phòng ngự
của toàn bộ
binh chủng

Đại sư tinh luyện cấp 1 Toàn thân cấp 5 +3% +3% +3%
Đại sư tinh luyện cấp 2 Toàn thân cấp10 +6% +6% +6%
Đại sư tinh luyện cấp 3 Toàn thân cấp 15 +9% +9% +9%
Đại sư tinh luyện cấp 4 Toàn thân cấp 20 +12% +12% +12%
Đại sư tinh luyện cấp 5 Toàn thân cấp 25 +15% +15% +15%

 Xem tiếp: Hướng dẫn hệ thống anh hùng trong game Days of Empire