f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Bảng máu của rồng (Abra) trong game Days of Empire

Bảng máu của rồng (Abra) trong game Days of Empire

1. Bảng máu rồng (Abra) trong game Days of Empire

Ống máu Máu lúc 100% Tấn công lúc Phần thưởng
x1 20,000,000 1,350,000 Kết liễu (200 trứng + 20 sách skill)
x2 28,500,000 21,350,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x3 37,000,,000 29,850,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x4 45,500,000 38,350,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x5 54,000,000 46,850,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x6 62,500,000 55,350,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x7 71,000,000 63,850,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x8 79,500,000 72,350,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x9 88,000,000 80,850,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)
x10 96,500,000 89,350,000 Chí mạng (70 trứng + 7 sách skill)

Lưu ý: Nên lập tổ đội để có thể gây tối đa sát thương vào rồng để dễ dàng ăn kết liễu và chí mạng. Tổng sát hại 1 tổ đội gây ra tối đa cho rồng là 1,350,000. Trường hợp bạo kích sẽ nhân đôi là 2,700,000

2. Giải thích các loại phần thưởng khi tham gia đánh rồng (Abra) - Days of Empire:

- Phần thưởng kết liễu: khi giết được rồng ở ống máu cuối cùng (x1) bạn và tổ đội sẽ nhận được phần thưởng tấn công kết liễu (200 trứng rồng + 20 sách kỹ năng).

- Phần thưởng chí mạng: khi đánh rồng thay ống máu (vd x10 xuống x9) bạn và tổ đội sẽ nhận được phần thưởng tấn công chí mạng (70 trứng + 7 sách kỹ năng).

- Phần thưởng tấn công may mắn: khi sát hại cá nhân gây ra cho rồng có số đuôi là 14 hoặc 53 sẽ nhận được phần thưởng tấn công may mắn (100 trứng + 50 vàng).

- Phần thưởng đòn đổi vận: khi cá nhân tấn công 18 lần liên tục không xuất hiện bạo kích sẽ được phần thưởng an ủi (300 trứng + 150 vàng).

- Phần thưởng sát hại cá nhân: tổng 400 trứng rồng.

 • Tổng sát hại cá nhân gây ra cho rồng đạt 100k nhận được thêm 75 trứng rồng.
 • Tổng sát hại cá nhân gây ra cho rồng đạt 250k nhận được thêm 90 trứng rồng.
 • Tổng sát hại cá nhân gây ra cho rồng đạt 500k nhận được thêm 105 trứng rồng.
 • Tổng sát hại cá nhân gây ra cho rồng đạt 800k nhận được thêm 130 trứng rồng.

- Phần thưởng xếp hạng cá nhân: phát thưởng vào ngày hôm sau.

 • Hạng 1 sát hại: 500 trứng rồng + 18h tăng tốc
 • Hạng 2 sát hại: 400 trứng rồng + 16h tăng tốc
 • Hạng 3 sát hại: 300 trứng rồng + 14h tăng tốc
 • Hạng 4-5 sát hại: 250 trứng rồng + 12h tăng tốc
 • Hạng 6-10 sát hại: 200 trứng rồng + 10h tăng tốc
 • Hạng 11-15 sát hại: 150 trứng rồng + 8h tăng tốc
 • Hạng 16-30 sát hại: 125 trứng rồng + 6h tăng tốc
 • Hạng 31-50 sát hại: 100 trứng rồng + 4h tăng tốc
 • Hạng 51-100 sát hại: 80 trứng rồng + 3h tăng tốc

 Xem tiếp: Video Chiến Trường Rực lửa trong game Days of Empire