f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire

Giới thiệu sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ - Days of Empire

Sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ - Days of Empire

- Sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ kéo dài trong 3 ngày sau khi xuất hiện.

- Tham gia sự kiện tương ứng, có tỉ lệ nhận được phần thưởng tương ứng.

- Phần thưởng nhận được trực tiếp gửi vào túi người chơi, hãy chú ý kiểm tra.

- Phần thưởng có thể nhận được trong ngày có giới hạn, cài đặt lại vào 0 giờ mỗi ngày.

- Để tham gia sự kiện, bấm vào Đại Hội --> chọn Niềm Vui bất Ngờ

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire

Yêu cầu tham gia các hoạt động sau để nhận được phần thưởng sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ:

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Tiêu diệt quái vật có xác suất rơi vật phẩm sự kiện.

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Thu thập tài nguyên có xác suất rơi vật phẩm sự kiện.

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Thu hoạch tài nguyên trong thành có xác suất rơi vật phẩm sự kiện.

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Săn lùng kho báu có xác suất rơi vật phẩm sự kiện.

 

Phần thưởng vật phẩm sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ - Days of Empire:

Tùy vào sự kiện mà vật phẩm sự kiện sẽ khác nhau thuộc 1 trong 3 vật phẩm sau:

- Quân hưởng của Deli Bas' Rations: khi sử dụng nhận được tài nguyên và đạo cụ tăng tốc phong phú, có tỷ lệ nhận được linh hồn anh hùng tím Deli Bas' Rations
- Quân hưởng của Lala Ahmet: khi sử dụng nhận được tài nguyên và đạo cụ tăng tốc phong phú, có tỷ lệ nhận được linh hồn anh hùng tím Lala Ahmet
- Quân hưởng của Kara Mustafa Pasha: khi sử dụng nhận được tài nguyên và đạo cụ tăng tốc phong phú, có tỷ lệ nhận được linh hồn anh hùng tím Kara Mustafa Pasha

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire
Quân hưởng của Deli Bas' Rations Quân hưởng của Lala Ahmet Quân hưởng của Kara Mustafa Pasha

Rương quân hưởng khi sử dụng có tỉ lệ nhận được mảnh ghép phiếu thử nghiệm hải tặc. Sử dụng 10 mảnh ghép phiếu thử nghiệm hải tặc sẽ ghép lại được 1 phiếu thử nghiệm hải tặc.

Sử dụng phiếu thử nghiệm hải tặc để triệu hồi cứ điểm hải tặc trên bản đồ, tổ hợp quân để đánh sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng phong phú (tốn 20 thể lực cho 1 lần đánh).

Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire
Mảnh ghép phiếu thử nghiệm hải tặc Phiếu thử nghiệm hải tặc Cứ điểm hải tặc

 

Phần thưởng xếp hạng thành tích sự kiện Niềm Vui Bất Ngờ - Days of Empire:

Lọt vào top 100 nhận được thêm phần thưởng xếp hạng sự kiện:

Hạng Phần thưởng
1 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x180 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x40
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x30 + Giảm 1 giờ x40
2 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x120 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x30
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x20 + Giảm 1 giờ x30
3 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x100 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x20
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x15 + Giảm 1 giờ x20
4 - 6 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x80 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x16
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x10 + Giảm 1 giờ x16
7 - 10 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x60 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x12
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x8 + Giảm 1 giờ x12
11 - 20 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x40 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x8
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x6 + Giảm 1 giờ x8
21 - 30 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x30 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x6
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x4 + Giảm 1 giờ x6
31 - 50 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x20 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x4
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x3 + Giảm 1 giờ x4
51 - 70 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x10 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x3
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x2 + Giảm 1 giờ x3
71 - 100 Linh hồn anh hùng tương ứng với sự kiện x10 + Hòm tài nguyên tự chọn cấp 3 x2
Tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x1 + Giảm 1 giờ x2

 

Mẹo tham gia sự kiện niềm vui bất ngờ để farm tốt:

- Mỗi ngày vào săn lùng kho báu Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire rất dễ ra rương, nên săn mỗi loại đến 30 vàng rồi ngưng (tốn tổng gần 1000 vàng).

- Đi  Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire đào mỏ cấp độ 5 trở lên, xài bùa tăng thêm tốc độ thu thập, tỉ lệ khi đi đào mỏ rất dễ ra rương.

- Chừa lại 1 đội để đi đánh quái Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire cấp độ mạnh nhất có thể, xài full thể lực vào việc đánh quái.

- Thu hoạch tài nguyên trong thành Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire 4 tiếng thu hoạch 1 lần, nên để dồn tài nguyên để thu hoạch thì xác suất được rương càng cao.

Farm theo cách trên sẽ được 150 rương / ngày. Nếu xài thêm giấy hồ kho báu sẽ lên được 200 rương / ngày. Nên để dành hồ kho báu để xài vào 5 phút cuối cùng trước khi kết thúc sự kiện thì tỉ lệ bạn giành được top sẽ cao.

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện tích lũy nạp tiền tặng quà lớn game Days of Empire