f
 


Hướng dẫn tòa nhà cấp độ chiến tranh game Days of Empire

1. Tòa nhà cấp độ chiến tranh trong game Days of Empire

Sau khi lâu đài đạt cấp 30 thì có thể xây dựng Đài Khải Hoàn. Sau khi xây dựng Đài Khải Hoàn thì bạn sẽ có cơ hội nâng cấp toàn bộ các tòa nhà khác lên cấp độ chiến tranh.

Các toà nhà cấp độ chiến tranh khi nâng cấp sẽ cần huy hiệu chiến tranh. Huy hiệu chiến tranh có thể kiếm thông qua các hoạt động đánh quái, đánh cứ điểm, trao đổi huy hiệu chiến tranh bằng vàng và tài nguyên (khi lâu đài đạt cấp độ 30 sẽ mở tính năng này).

2. Quy tắc nâng cấp cấp độ chiến tranh trong game Days of Empire

- Nâng cấp cấp độ chiến tranh do 10 tiến độ tạo thành, mỗi lần nâng cấp tòa nhà sẽ gia tăng 10% tiến độ, mỗi lần nâng cấp tiến độ cấp độ chiến tranh đều sẽ giành được kinh nghiệm lãnh chúa và quyền lực.

- Sau khi hoàn thành 100% tiến độ thì sẽ tự động nâng cấp 1 cấp độ chiến tranh, giành được hiệu quả gia tăng của cấp độ chiến tranh.

- Hiệu quả gia tăng của tòa nhà cấp độ chiến tranh có thể xem tại giao diện chi tiết của tòa nhà.

3. Những toà nhà có cấp độ chiến tranh trong game Days of Empire

- Lâu đài (Castle): Lâu đài cho thấy một cái nhìn toàn diện về lãnh thổ của bạn. Nâng cấp để mở khóa những tòa nhà và chức năng mới.

- Thành lũy (Wall): Thành trì bảo vệ lâu đài của bạn. Nâng cấp để tăng khả năng đánh bẫy và phòng thủ.

- Đài khải hoàn (Sultan's Triumph): Nâng cấp cấp độ chiến tranh của Đài Khải Hoàn sẽ gia tăng giới hạn cấp độ chiến tranh của lâu đài, còn có thể mở khóa kỹ thuật chiến tranh và đá linh hồn.

- Hồ kho báu (Treasure Pool): Hồ kho báu giúp bạn tìm kiếm tài nguyên một cách nhanh chóng, nâng cấp hồ kho báu để tăng lượt miễn phí mỗi ngày.

- Doanh trại (Barrack): Doanh trại là nơi huấn luyện Bộ binh. Nâng cấp doanh trại để mở khóa những đơn vị Bộ binh ưu tú. Nâng cấp doanh trại lên cấp độ chiến tranh 5 để mở lính giáo lv11

- Bục ngắm (Target Range): Bục ngắm là nơi huấn luyện Xạ thủ. Nâng cấp để mở khóa đội Xạ thủ ưu tú. Nâng cấp bục ngắm lên cấp độ chiến tranh 5 để mở lính súng trường lv11

- Chuồng ngựa (Stable): Chuồng ngựa là nơi huấn luyện Kỵ binh. Nâng cấp để mở khóa các đội Kỵ binh ưu tú. Nâng cấp chuồng ngựa lên cấp độ chiến tranh 5 để mở kỵ binh cung lv11

- Công xưởng (Workshop): Công xưởng là nơi bạn chế tạo chiến xa. Nâng cấp công xưởng để chế tạo những chiến xa cấp cao hơn. Nâng cấp công xưởng lên cấp độ chiến tranh 5 để mở chiến xa lv11

- Thao trường (Drill Grounds): Thao trường là nơi tập hợp binh lính, binh lính cấp thấp có thể huấn luyện và thăng cấp thành binh lính cấp cao tại đây. Nâng cấp thao trường sẽ tăng giới hạn số lượng xuất chinh và giới hạn số lượng mỗi lần thăng cấp.

- Hành lang chiến tranh (Hall of War): Hành Lang Chiến Tranh là nơi quân đồng minh tập hợp cho đại hội tấn công. Nâng cấp để tập hợp binh lính cho tổ hợp lớn hơn.

- Học viện (Institue): Học viện là nơi bạn có thể nghiên cứu công nghệ để tăng cường sức mạnh của bạn.

- Đại sứ quán (Embassy): Đại sứ quán là nơi cung cấp các chức năng liên minh. Nâng cấp đại sứ quán sẽ tăng giới hạn và giảm thời gian trong việc trợ giúp cũng như tăng giới hạn trong việc phái viện binh của bạn.

- Lều dã chiến (Marching Tent): Lều hành quân giúp tăng số lượng binh lính (Bộ binh, Cung thủ, Kỵ binh, Chiến xa) được huấn luyện trong mỗi lần huấn luyện và tốc độ huấn luyện. Nâng cấp để có thể huấn luyện nhanh và nhiều quân hơn.

- Bệnh viện dã chiến (First Aid Tent): Bệnh viện dã chiến là nơi điều trị thương binh. Nâng cấp bệnh viện dã chiến để gia tăng sức chứa của bệnh viện. Mỗi người chỉ có thể xây tối đa 8 bệnh viện dã chiến.

- Bệ pháo (Canon Tower): Bệ pháo là thiết bị phòng thủ thành của bạn, khi thủ thành có sẵn đặc điểm tấn công bỏ qua phòng ngự, nâng cấp bệ pháo có thể giành được những thuộc tính cao hơn.

- Nhà kho (Warehouse): Tài nguyên được cất giữ trong nhà kho thì không thể bị người khác cướp đi. Nâng cấp nhà kho có thể gia tăng số lượng tài nguyên được bảo hộ.

- Nông trại (Farm): Nông trại là nơi Lương thực được sản xuất và tích trữ trước khi thu hoạch. Nâng cấp để tăng sản lượng và sức chứa.

- Xưởng gỗ (Lumber Mill): Xưởng gỗ là nơi Gỗ được sản xuất và tích trữ trước khi thu hoạch. Nâng cấp để tăng sản lượng và sức chứa.

- Mỏ kim loại (Iron Mine): Mỏ Kim loại là nơi Kim loại được đào và tích trữ trước khi thu hoạch. Nâng cấp để tăng sản lượng và sức chứa.

- Mỏ đá quý (Quartz Mine): Mỏ đá quý là nơi đá quý được sản xuất và tích trữ, nâng cấp mỏ đá quý có thể nâng cao sản lượng và sức chứa.

4. Những toà nhà không có cấp độ chiến tranh trong game Days of Empire:

- Lò rèn (Blacksmith): Lò rèn là nơi tinh luyện trang bị, nâng cấp lò rèn có thể tăng tốc độ tinh luyện trang bị và giảm số lượng thép cần tiêu hao.

- Tháp canh (WatchTower): Quân đội của Tháp canh do thám kẻ thù để báo cho bạn những thông tin cần thiết về việc tiếp cận quân địch. Nâng cấp Tháp canh để có được những báo cáo do thám chi tiết hơn về thông tin của quân đội đang hành quân về hướng của bạn.

- Chợ (Market): Chợ là nơi áp đặt mức thuế hỗ trợ tài nguyên cho đồng minh. Nâng cấp nó sẽ làm tăng lượng tài nguyên có thể trao đổi và giảm thuế suất.

- Xưởng khí giới (Fortress): Xưởng Khí Giới là nơi bạn chế tạo bẫy để phòng thủ. Nâng cấp pháo đài để có thể chế tạo nhiều bẫy cấp cao hơn.

 Xem tiếp: Hướng dẫn các loại tài nguyên trong game Days of Empire