f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện viễn chinh xuyên vương quốc (KvK) game Days of Empire

Viễn chinh xuyên vương quốc (KvK) - Days of Empire

1. Viễn chinh xuyên vương quốc mỗi 2 tuần mở 1 lần, thời gian mở là vào lúc 00:00-23:30 thứ 7 theo giờ máy chủ (04:00-03:30 theo giờ Việt Nam), tổng cộng là 23.5h, thông qua việc bắt cập giữa các vương quốc có thực lực tương đương nhau, được mở trong cùng một thời gian.

2. Sau khi bắt cặp thành công, hai bên giao chiến có thể di chuyển đến vương quốc đối phương, sự kiện duy trì trong 23.5h, lãnh chúa của 2 vương quốc thông qua việc chiếm lĩnh của 2 bên, viện trợ cung điện, thu thập tài nguyên bên vương quốc đối phương, chiếm lĩnh cứ điểm đối phương, tiêu diệt binh lính của vương quốc đối phương...để giành điểm, cuối cùng bên vương quốc nào giành được điểm cao hơn thì sẽ chiến thắng.

Lưu ý: Tiêu diệt binh lính dưới cấp 5 của vương quốc địch sẽ không giành được điểm, những lâu đài dưới cấp 15 (bao gồm cả cấp 15) tiêu diệt binh lính của vương quốc địch sẽ không thể giành được điểm, những lâu đài dưới cấp 15 (bao gồm cả cấp 15) chiếm lĩnh và viện trợ cung điện cũng không giành được điểm.

3. Điều kiện tham gia: những người chơi có lâu đài đạt từ cấp 16 trở lên có thể di chuyến đến vương quốc mục tiêu để giao chiến trong thời gian viễn chinh xuyên vương quốc, còn những người chơi có lâu đài chưa đạt cấp 16 thì chỉ có thể ở lại vương quốc của mình để tiến hành phòng thủ. (Có hay không có liên minh đều có thể tiến hành di chuyển xuyên vương quốc).

4. Khi viễn chinh xuyên vương quốc ở trạng thái mở, lãnh chúa của 2 vương quốc giao chiến đều có thể di chuyển tùy ý giữa vương quốc mình và vương quốc địch, mỗi lần đều cần tiêu hao một tấm bùa di chuyển cao cấp. Sau khi di chuyển, tọa độ lâu đài tại vương quốc vốn có sẽ không được bảo lưu. Sau khi viễn chinh chuyên vương quốc kết thúc, lâu đài sẽ được di chuyển về một ví trí ngẫu nhiên trong vương quốc quê hương của mình đồng thời trong thư kết thúc viễn chinh xuyên vương quốc sẽ được gửi kèm một tấm bù di chuyển cao cấp.

Vương quốc chiến thắng sẽ giành được phần thưởng buff toàn quốc và vật phẩm phong phú, top 100 lãnh chúa trong bảng xếp hạng điểm cá nhân đều sẽ nhận được phần thưởng cá nhân tương ứng.

5. Những người chơi di chuyển đến vương quốc giao chiến sẽ giành được thưởng gia tăng 50% giới hạn chứa thương binh, những lãnh chúa chiến đấu tại vương quốc quê hương cũng có thể giành được thưởng này. Sau khi viễn chinh xuyên vương quốc kết thúc, trạng thái này sẽ tự động biến mất.

6. Trong thời gian diễn ra cuộc viễn chinh xuyên vương quốc, cuộc chiến vương quyền được mở bình thường (mở vào lúc 18:00 thứ 7, tức 00:00 chủ nhật theo giờ Việt Nam). Sau khi mở, những người chơi có liên minh có thể tranh đoạt cung điện của vương quốc mình, cũng có thể viễn chinh cung điện của vương quốc địch.

Trong cuộc viễn chinh xuyên vương quốc và cuộc chiến vương quyền, hai bên địch ta đều áp dụng quy tắc phân định thắng bại của cuộc chiến vương quyền thông thường.

Sau khi công chiếm được hoàn toàn vương quyền của vương quốc địch thì vương quốc mình sẽ giành được 30% điểm vương quốc của vương quốc địch đồng thời làm cho vương quyền kỳ này của vương quốc địch bị bỏ trống, không thể giành được bất kỳ gói quà Quốc Vương hay người tham chiến nào.

7. Lâu đài tiến vào vương quốc địch sẽ được tự động mở trạng thái bảo hộ chiến tranh 15 phút

8. Sau khi sự kiện được mở, tên của tất cả người chơi của vương quốc địch sẽ chuyển thành màu đỏ, hiển thị vẻ ngoài khác biệt.

Số hiệu vương quốc đối địch hiển thị tại phía bên phải tên kẻ thù. Phương thức hiển thị là: #(số). Ví dụ #10 có nghĩa là vương quốc 10. Số hiệu vương quốc đại diện jcho việc những người chơi từ bên ngoài tới đến từ vương quốc nào (nhìn vào các lãnh chúa của chính vương quốc mình thì sẽ không hiển thị số hiệu).

9. Sau khi viễn chinh xuyên vương quốc kết thúc 30 phút, hệ thống sẽ tiến hành thống kê kết quả chiến đấu và gửi đi thư kết thúc viễn chinh, thư thắng lợi viễn chinh xuyên vương quốc và thư thất bại viễn chinh xuyên vương quốc.

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện niềm vui bất ngờ trong game Days of Empire