f
 


Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire

Binh lính chia ra làm 4 chủng loại: bộ binh, cung binh, kỵ binhchiến xa. Mỗi chủng loại bao gồm 10 cấp độ, cấp độ càng cao sức mạnh binh lính càng lớn.

Binh lính có thể được nâng cấp cấp độ tại thao trường.

1. Doanh trại (Barrack) - Days of Empire

Doanh trại là nơi huấn luyện bộ binh bao gồm: lính giáo lính khiên

Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire

  Yêu cầu
Doanh trại
Quyền
Lực
Công
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Thủ
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Máu
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Giáo lv1 Lv1 1 14 11 4
Khiên lv2 Lv4 1.4 11 25 8
Giáo lv3 Lv7 1.9 26 22 6
Khiên lv4 Lv10 2.5 18 43 15
Giáo lv5 Lv13 3.2 39 34 9
Khiên lv6 Lv16 4 26 62 23
Giáo lv7 Lv19 4.9 57 47 13
Khiên lv8 Lv22 5.9 37 86 32
Giáo lv9 Lv26 7 79 65 18
Khiên lv10 Lv30 8.2 49 114 42
Giáo lv11 CT5 9.5 101 83 23

2. Bục ngắm (Target Range) - Days of Empire

Bục ngắm là nơi huấn luyện cung binh bao gồm: lính súng trườngxạ thủ

Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire

  Yêu cầu
Bục ngắm
Quyền
Lực
Công
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Thủ
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Máu
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Súng trường lv1 Lv1 1 17 9 4
Xạ thủ lv2 Lv4 1.4 19 10 3
Súng trường lv3 Lv7 1.9 31 18 5
Xạ thủ lv4 Lv10 2.5 30 17 5
Súng trường lv5 Lv13 3.2 46 27 8
Xạ thủ lv6 Lv16 4 44 24 8
Súng trường lv7 Lv19 4.9 68 38 12
Xạ thủ lv8 Lv22 5.9 62 34 11
Súng trường lv9 Lv26 7 94 52 16
Xạ thủ lv10 Lv30 8.2 82 44 14
Súng trường lv11 CT5 9.5 120 66 21

3. Chuồng ngựa (Stable) - Days of Empire

Chuồng ngựa là nơi huấn luyện kỵ binh bao gồm: kỵ binh cungkỵ binh cận chiến

Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire

  Yêu cầu
Chuồng ngựa
Quyền
Lực
Công
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Thủ
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Máu
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Kỵ cung lv1 Lv1 1 14 10 4
Kỵ cận lv2 Lv4 1.4 19 17 4
Kỵ cung lv3 Lv7 1.9 25 20 6
Kỵ cận lv4 Lv10 2.5 31 28 7
Kỵ cung lv5 Lv13 3.2 37 31 9
Kỵ cận lv6 Lv16 4 46 41 11
Kỵ cung lv7 Lv19 4.9 55 42 12
Kỵ cận lv8 Lv22 5.9 65 56 15
Kỵ cung lv9 Lv26 7 76 59 17
Kỵ cận lv10 Lv30 8.2 86 74 20
Kỵ cung lv11 CT5 9.5 97 75 22

4. Công xưởng (Workshop) - Days of Empire

Công xưởng là nơi huấn luyện chiến xa bao gồm: xe chuyển lương thực, máy bắn đá chiến xa công thành

Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire

  Yêu cầu
Công xưởng
Quyền
Lực
Công
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Thủ
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Máu
Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
Xe lương thực lv1 Lv1 1 9 12 8
Xe bắn đá lv2 Lv4 1.4 37 12 4
Chiến xa lv3 Lv7 1.9 17 24 12
Xe bắn đá lv4 Lv10 2.5 59 21 8
Chiến xa lv5 Lv13 3.2 25 37 18
Xe bắn đá lv6 Lv16 4 87 30 12
Chiến xa lv7 Lv19 4.9 36 52 26
Xe bắn đá lv8 Lv22 5.9 124 42 17
Chiến xa lv9 Lv26 7 50 72 36
Xe bắn đá lv10 Lv30 8.2 164 56 22
Chiến xa lv11 CT5 9.5 64 91 45

5. So sánh binh lính - Days of Empire

  Tốc độ Tải trọng Phạm vi
Tấn công
Tiêu thụ
lương thực
Giáo 9 8 1 0.08
Khiên 8 8 1 0.17
Súng trường 8 9 8 0.42
Xạ thủ 8 10 5 0.5
Kỵ cung 13 9 4 0.58
Kỵ cận 14 9 1 0.67
Xe lương thực 5 20 1 0.08
Xe bắn đá 7 13 10 0.17
Chiến xa 5 21 1 0.25

 

  • Tốc độ: tốc độ hành quân của binh lính, kỵ binh cận chiến tốc độ 14 nên sẽ là binh lính có tốc độ hành quân nhanh nhất.
  • Tải trọng: khả năng mang vác tài nguyên.
  • Phạm vi tấn công: càng lớn thì khả năng bị đánh càng thấp, trong trận chiến binh lính có phạm vi tấn công 1 sẽ bị tấn công đầu tiên, chiến xa có phạm vi tấn công 10 nên sẽ bị tấn công cuối cùng.
  • Tiêu thụ lương thực: sản lượng lương thực bị tiêu thụ trong 1 giờ.

 

Phạm vi đánh Lính
1 Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
4

Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire

5 Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
8 Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire
10 Hướng dẫn các loại binh lính trong game Days of Empire

6. Hỏi đáp về Quân Đội trong game Days of Empire

Tại sao lương thực của tôi bị giảm đi trong game Days of Empire?

Nông trại có thể sản xuất lương thực nhưng lượng lương thực nông trại có thể tích trữ thì có giới hạn, nếu bạn không thu hoạch lương thực kịp thời thì nông trại sẽ tạm dừng việc sản xuất cho tới khi bạn thu hoạch.

Quân đội của bạn cần tiêu hao lương thực để duy trì, mỗi giây đều tự động tiêu hao. Dù lương thực bị tiêu hao cạn kiệt thì quân đội cũng sẽ không bị chết.

Không có lương thực, quân đội trong game Days of Empire có chết đói không?

Lương thực là nguồn dự trữ quan trọng của quân đội, binh lính mà lãnh chúa sở hữu (bao gồm cả binh lính trong thành và binh lính xuất chinh), mỗi giây đều tiêu hao lương thực.

Tổng số binh lính càng nhiều thì lượng lương thực bị tiêu hao sẽ càng nhiều. Để bảo hộ lợi ích cho các vị lãnh chúa, chúng tôi mở cơ chế bảo hộ đặc biệt cho binh lính: sau khi lương thực bị tiêu hao hết, binh lính sẽ dừng việc tiêu hao lương thực, họ sẽ không bị chết đói. Khi lãnh chúa giành được lương thực, binh lính sẽ bắt đầu tiêu hao lương thực lại.

Tạo quân đội trong game Days of Empire như thế nào?

Trong thành xây dựng doanh trại (có thể huấn luyện bộ binh), chuồng ngựa (có thể huấn luyện kỵ binh), bục ngắm (có thể huấn luyện cung binh) và công xưởng (có thể huấn luyện chiến xa), nhấp vào những tòa nhà ở trên và lựa chọn huấn luyện, tại giao diện huấn luyện lựa chọn binh lính bạn muốn huấn luyện và số lượng huấn luyện, nhấp huấn luyện là có thể huấn luyện được binh lính.

Nâng cấp doanh trại, chuồng ngựa, bục ngắm và công xưởng có thể mở khóa binh chủng cấp cao hơn.

Làm thế nào để bảo vệ quân đội của tôi trong game Days of Empire?

Có thể sử dụng đạo cụ "bảo hộ chiến tranh", bảo vệ lâu đài của bạn không bị các lãnh chúa khác tấn công và do thám (quân đội ở bên ngoài thành sẽ không được bảo hộ).

Nếu quân đội đi thu thập của bạn bị tấn công, bạn có thể cho quân đội của mình trở về thành. Nếu lâu đài bị tấn công, bạn có thể chọn cách phái quân đội rời khỏi thành, phòng tránh tổn thất về binh lính khi bị tấn công (nhưng lâu đài của bạn không có binh lính phòng hộ có thể dẫn đến việc phòng thành thất bại, tài nguyên sẽ bị kẻ địch cướp đi). Phái quân đội của bạn đi khám phá di tích cũng là một biện pháp tốt để kéo dài thời gian bảo hộ quân đội trong thời kỳ chiến tranh.

Sử dụng đạo cụ di chuyển ngẫu nhiên hoặc di chuyển cao cấp có thể di chuyển lâu đài của bạn đến một vị trí khác trên bản đồ vương quốc, rời khởi vị trí cũ.

Gia nhập liên minh và sử dụng di chuyển để tụ tập với mọi người trong một khu vực nhất định, có thể có hiệu quả trong việc bảo vệ chính mình.

Xây dựng và nâng cấp bệnh viện dã chiến có thể gia tăng giới hạn sức chứa thương binh, giảm thiểu tổn thất về quân đội.

Thương binh trong game Days of Empire là sao?

Khi lâu đài của bạn bị tấn công, binh lính sẽ bị thương trước chứ không phải là tử vong, khi số binh lính bị thương đạt đến giới hạn sức chứa của bệnh viện dã chiến thì binh lính mới bị chết.

Khi bạn phái quân đội đi tấn công quân địch thì cũng sẽ có một phần nhỏ sẽ bị thương và được đưa vào bệnh viện dã chiến, cũng giống như trên, nếu sức chứa của bệnh viện dã chiến đã đầy thì binh lính sẽ bị chết.

Nâng cấp bệnh viện dã chiến và cố gắng xây dựng càng nhiều bệnh viện dã chiến càng tốt chính là biện pháp tốt để giảm thiểu tổn thất trong chiến đấu.Xem tiếp: Hướng dẫn các loại quân địch (quái) trong game Days of Empire