f
 


Hướng dẫn hệ thống VIP và đặc quyền VIP trong game Days of Empire

Tại sao tôi nên trở thành người chơi VIP trong game Days of Empire?

Hệ thống VIP trong game Days of Empire

Người chơi VIP có thể thụ hưởng các loại hiệu ứng buff (ví dụ như tăng tốc, thưởng sản lượng tài nguyên, thưởng tốc độ hành quân, lực tấn công tăng, lực phòng ngự tăng, máu quân đội tăng...) bởi vậy giúp người chơi VIP phát triển nhanh hơn, giành được ưu thế chiến đấu lớn hơn. Theo cấp độ VIP gia tăng, loại ưu thế này sẽ càng rõ ràng hơn. Thông thường, các người chơi VIP đều rất nổi bật.

Nhấp vào nút [VIP] cạnh hình đại diện, sau khi vào giao diện VIP có thể tự do kéo xuống phần giới thiệu các đặc quyền ở bên dưới để xem đặc quyền VIP ở từng cấp đô.

Làm thế nào để tăng cấp độ VIP trong game Days of Empire?

VIP được chia thành 15 cấp độ. Người chơi có thể nhấp vào nút [VIP] bên cạnh hình đại diện, tiến vào giao diện VIP, thông qua việc xem tiêu chuẩn thước đo điểm VIP, xem cấp độ VIP hiện tại, cấp độ VIP hiện tại cách cấp độ VIP tiếp theo cần bao nhiêu điểm. Gia tăng điểm VIP đến mốc yêu cầu là có thể gia tăng được cấp độ VIP.

Làm thế nào để giành được điểm VIP trong game Days of Empire?

Đăng nhập trò chơi hàng ngày hệ thống sẽ tặng điểm VIP.

Nạp tiền và mua gói quà cũng có thể giành được điểm VIP.

Ngoài ra, bạn có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ, tham gia sự kiện...để giành được điểm VIP.

Các quyền lợi đặc biệt của VIP trong game Days of Empire:

VIP0: mặc định tất cả người chơi khi vừa vào game sẽ là VIP0

- Thời gian xây dựng miễn phí 7 phút
- Được nhận gói quà VIP0 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x1, 10k lương thực x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP0: giảm 5 phút x30

VIP1: cần 200 điểm VIP (tầm 22k vnd)

 - Thời gian xây dựng miễn phí 30 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 5 phút
- Sản lượng lương thực +4%
- Sản lượng gỗ +4%
- Sản lượng kim loại +4%
- Sản lượng đá quý +4%
- Tải trọng quân đội +2%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +5%

- Được nhận gói quà VIP1 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x1, 10k lương thực x1, 400 đá quý x1, 1k6 kim loại x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP1: di chuyển siêu cấp x1, giảm 5 phút x30

VIP2: cần 1000 điểm VIP (tầm 109k vnd)

- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

- Được nhận gói quà VIP2 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x2, 10k lương thực x2, 400 đá quý x2, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x1, 1k6 kim loại x2
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP2 với giá 800 vàng: linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x20, đá tinh luyện quần x15, giảm 5 phút x30, 500 thép x5

- Thời gian miễn phí xây dựng 32 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 7 phút.
- Sản lượng lương thực +8%.
- Sản lượng gỗ +8%.
- Sản lượng kim loại +8%.
- Sản lượng đá quý +8%.
- Tải trọng quân đội +4%.
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +10%.

VIP3: cần 2000 điểm VIP (tầm 219k vnd)

-  Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +5%
- Được nhận gói quà VIP3 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x3, 10k lương thực x3, 400 đá quý x3, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x1, 1k6 kim loại x3
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP3 với giá 2500 vàng: 1500 thép x3, đá tinh luyện quần x60, giảm 5 phút x30

- Thời gian miễn phí xây dựng 34 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuạt 9 phút
- Sản lượng lương thực +12%
- Sản lượng gỗ +12%
- Sản lượng kim loại +12%
- Sản lượng đá quý +12%
- Tải trọng quân đội +6%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +15%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP4: cần 4000 điểm VIP (tầm 400k vnd)

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 5

- Được nhận gói quà VIP4 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x4, 10k lương thực x4, 400 đá quý x4, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x2, 1k6 kim loại x4
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP4 với giá 2500 vàng: 1500 thép x3, đá tinh luyện quần x60, giảm 5 phút x30, linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x60

- Thời gian miễn phí xây dựng 36 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 11 phút
- Sản lượng lương thực +16%
- Sản lượng gỗ +16%
- Sản lượng kim loại +16%
- Sản lượng đá quý +16%
- Tải trọng quân đội +8%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +20%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +6%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP5: cần 10.000 điểm VIP (tầm 1tr1 vnd)

- Tốc độ hồi phục thể lực +10%
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5

- Được nhận gói quà VIP5 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x5, 10k lương thực x5, 400 đá quý x5, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x2, 1k6 kim loại x5
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP5 với giá 3000 vàng: 500k lương thực x9, 80k kim loại x9, loa chiến tranh x100, 500k gỗ x9, 20k đá quý x9, linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x180

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 5
- Thời gian miễn phí xây dựng 38 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 13 phút
- Sản lượng lương thực +20%
- Sản lượng gỗ +20%
- Sản lượng kim loại +20%
- Sản lượng đá quý +20%
- Tải trọng quân đội +10%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +25%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +7%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP6: cần 20.000 điểm VIP (tầm 2tr2 vnd)

- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +10000

- Được nhận gói quà VIP6 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x6, 10k lương thực x6, 400 đá quý x6, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x3, 1k6 kim loại x6
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP6 với giá 3200 vàng: đá sức mạnh x750, 5000 thép x5

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 5
- Thời gian miễn phí xây dựng 40 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 15 phút
- Sản lượng lương thực +24%
- Sản lượng gỗ +24%
- Sản lượng kim loại +24%
- Sản lượng đá quý +24%
- Tải trọng quân đội +12%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +30%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +8%
- Tốc độ hồi phục thể lực +12%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP7: cần 30.000 điểm VIP (tầm 3tr3 vnd)

- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Được nhận gói quà VIP7 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x7, 10k lương thực x7, 400 đá quý x7, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x3, 1k6 kim loại x7, đá tinh luyện vũ khí x1, mảnh ghép anh hùng màu cam x1, săn lùng kho báu x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP7 với giá 3500 vàng: giảm 5 phút x20, giảm 5 phút điều trị x20, giảm 5 phút nghiên cứu x20, giảm 5 phút huấn luyện quân đội x20, giảm 1 giờ x100, giảm 5 phút xây dựng x20, linh hồn anh hùng vàng Cakir Bey x360

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 6
- Thời gian miễn phí xây dựng 42 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 18 phút
- Sản lượng lương thực +28%
- Sản lượng gỗ +28%
- Sản lượng kim loại +28%
- Sản lượng đá quý +28%
- Tải trọng quân đội +14%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +35%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +9%
- Tốc độ hồi phục thể lực +14%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +20000
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP8: cần 50.000 điểm VIP (tầm 5tr5 vnd)

- Tốc độ huấn luyện quân đội +4%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8

- Được nhận gói quà VIP8 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x8, 10k lương thực x8, 400 đá quý x8, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x4, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x8, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP8 với giá 4000 vàng: rương đá tinh luyện tự chọn x95, 5000 thép x2

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 6
- Thời gian miễn phí xây dựng 44 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 22 phút
- Sản lượng lương thực +32%
- Sản lượng gỗ +32%
- Sản lượng kim loại +32%
- Sản lượng đá quý +32%
- Tải trọng quân đội +16%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +40%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +10%
- Tốc độ hồi phục thể lực +16%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +30000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP9: cần 100.000 điểm VIP (tầm 11tr vnd)

- Giới hạn thể lực tăng thêm 10
- Tăng tốc độ điều trị thương binh +5%

- Được nhận gói quà VIP9 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x10, 10k lương thực x10, 400 đá quý x10, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x5, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x10, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP9 với giá 6000 vàng: rương đá tinh luyện tự chọn x140, 5000 thép x2

- Thêm 1 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 6
- Thời gian miễn phí xây dựng 46 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 26 phút
- Sản lượng lương thực +36%
- Sản lượng gỗ +36%
- Sản lượng kim loại +36%
- Sản lượng đá quý +36%
- Tải trọng quân đội +18%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +45%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +11%
- Tốc độ hồi phục thể lực +18%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +40000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +6%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP10: cần 200.000 điểm VIP (tầm 22tr vnd)

 - Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Quân đội tấn công +5%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện

- Được nhận gói quà VIP10 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x12, 10k lương thực x12, 400 đá quý x12, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x6, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x12, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP10 với giá 6000 vàng: rương đá tinh luyện tự chọn x140, 5000 thép x2

- Giới hạn thể lực tăng thêm 20
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 7
- Thời gian miễn phí xây dựng 48 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 30 phút
- Sản lượng lương thực +40%
- Sản lượng gỗ +40%
- Sản lượng kim loại +40%
- Sản lượng đá quý +40%
- Tải trọng quân đội +20%
- Tốc độ hành quân khi đánh quái +50%
- Thuê thêm 1 nhân công xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +12%
- Tốc độ hồi phục thể lực +20%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +50000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +8%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tăng tốc độ điều trị thương binh +6%
- Mở chũ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP11: cần 300.000 điểm VIP (tầm 33tr vnd)

- Quân đội phòng ngự +5%
- Tốc độ hành quân +4%

- Được nhận gói quà VIP11 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x14, 10k lương thực x14, 400 đá quý x14, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x7, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x1, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x12, săn lùng kho báu x2, đá tinh luyện vũ khí x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP11 với giá 8000 vàng: 5m gỗ x5, 200k đá quý x5, 5m lúa x5, 800k kim loại x5

- Giới hạn thể lực tăng thêm 30
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 7
- Thời gian miễn phí xây dựng 50 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 35 phút
- Sản lượng lương thực +44%
- Sản lượng gỗ +44%
- Sản lượng kim loại +44%
- Sản lượng đá quý +44%
- Tải trọng quân đội +22%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +55%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +13%
- Tốc độ hồi phục thể lực +22%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +60000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +10%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +7%
- Quân đội tấn công +10%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP12: cần 500.000 điểm VIP (tầm 55tr vnd)

- Sức chứa thương binh +10%
- Máu quân đội +5%
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung trò chuyện độc quyền VIP12

- Được nhận gói quà VIP12 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x18, 10k lương thực x18, 400 đá quý x18, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x9, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x2, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x18, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x2, tăng tốc độ hành quân 25% x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP12 với giá 10000 vàng: rương đá tinh luyện tự chọn x240, 5000 thép x2

- Giới hạn thể lực tăng thêm 40
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 8
- Thời gian miễn phí xây dựng 55 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 40 phút
- Sản lượng lương thực +48%
- Sản lượng gỗ +48%
- Sản lượng kim loại +48%
- Sản lượng đá quý +48%
- Tải trọng quân đội +24%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +60%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +14%
- Tốc độ hồi phục thể lực +24%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +70000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +15%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +8%
- Quân đội tấn công +15%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +10%
- Tốc độ hành quân +8%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP13: cần 1.000.000 điểm VIP (tầm 110tr vnd)

- Giới hạn xuất chinh +10000
- Được nhận gói quà VIP13 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x22, 10k lương thực x22, 400 đá quý x22, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x11, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x2, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x22, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x2, tăng tốc độ hành quân 25% x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP13 với giá 15000 vàng: 2 tiếng huấn luyện quân đội x50, 2 tiếng xây dựng x50, 2 tiếng điều trị x50, 2 tiếng nghiên cứu x50, 2 tiếng chế tạo bẫy x50, giảm 8 giờ x40

- Giới hạn thể lực tăng thêm 50
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 8
- Thời gian miễn phí xây dựng 60 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 45 phút
- Sản lượng lương thực +52%
- Sản lượng gỗ +52%
- Sản lượng kim loại +52%
- Sản lượng đá quý +52%
- Tải trọng quân đội +26%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +65%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +16%
- Tốc độ hồi phục thể lực +26%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +80000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +20%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +9%
- Quân đội tấn công +20%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +15%
- Tốc độ hành quân +12%
- Sức chứa thương binh +15%
- Máu quân đội +10%
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP12
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP14: cần 1.500.000 điểm VIP (tầm 165tr vnd)

- Nâng cao 50 điểm sĩ khí của quân ta
- Được nhận gói quà VIP14 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x26, 10k lương thực x26, 400 đá quý x26, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x13, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x2, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x26, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x2, tăng tốc độ hành quân 25% x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP14 với giá 20000 vàng: rương đá tinh luyện tự chọn x440, 5000 thép x2

- Giới hạn thể lực tăng thêm 60
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 9
- Thời gian miễn phí xây dựng 65 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 50 phút
- Sản lượng lương thực +56%
- Sản lượng gỗ +56%
- Sản lượng kim loại +56%
- Sản lượng đá quý +56%
- Tải trọng quân đội +28%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +70%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +18%
- Tốc độ hồi phục thể lực +28%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +90000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +25%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +10%
- Quân đội tấn công +20%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +20%
- Tốc độ hành quân +16%
- Sức chứa thương binh +20%
- Máu quân đội +15%
- Giới hạn xuất chinh +20000
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP12
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP15: cần 3.000.000 điểm VIP (tầm 330tr vnd)

- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP15
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP15

- Được nhận gói quà VIP15 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x30, 10k lương thực x30, 400 đá quý x30, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x15, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x3, lệnh chiêu mộ cao cấp x1, 1600 kim loại x30, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x3, tăng tốc độ hành quân 25% x1
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP15 với giá 40000 vàng: 24 tiếng thưởng phòng thủ 20% x30, tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x100, 24 tiếng thưởng tấn công 20% x30, giới hạn xuất chinh tăng 50% trong 2 giờ x30

- Giới hạn thể lực tăng thêm 70
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 9
- Nâng cao 100 điểm sĩ khí của quân ta
- Thời gian miễn phí xây dựng 70 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 60 phút
- Sản lượng lương thực +60%
- Sản lượng gỗ +60%
- Sản lượng kim loại +60%
- Sản lượng đá quý +60%
- Tải trọng quân đội +30%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +75%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +20%
- Tốc độ hồi phục thể lực +30%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +100000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +30%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +15%
- Quân đội tấn công +20%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +20%
- Tốc độ hành quân +20%
- Sức chứa thương binh +30%
- Máu quân đội +20%
- Giới hạn xuất chinh +30000
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP12
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP16: cần 6.000.000 điểm VIP (tầm 660tr vnd)

- Được nhận gói quà VIP16 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x35, 10k lương thực x35, 400 đá quý x35, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x17, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x3, lệnh chiêu mộ cao cấp x2, 1600 kim loại x35, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x3, tăng tốc độ hành quân 25% x2
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP16 với giá 65000 vàng: mảnh ghép anh hùng màu cam x200, linh hồn anh hùng Cakir Bey x400, binh thư x200

- Giới hạn thể lực tăng thêm 80
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 10
- Nâng cao 100 điểm sĩ khí của quân ta
- Thời gian miễn phí xây dựng 75 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 75 phút
- Sản lượng lương thực +64%
- Sản lượng gỗ +64%
- Sản lượng kim loại +64%
- Sản lượng đá quý +64%
- Tải trọng quân đội +32%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +80%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +22%
- Tốc độ hồi phục thể lực +32%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +110000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +35%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +20%
- Quân đội tấn công +22%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +22%
- Tốc độ hành quân +20%
- Sức chứa thương binh +30%
- Máu quân đội +22%
- Giới hạn xuất chinh +30000
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP15
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP15
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP12
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP17: cần 12.000.000 điểm VIP (tầm 1 tỷ 320tr vnd)

- Được nhận gói quà VIP17 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x40, 10k lương thực x40, 400 đá quý x40, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x19, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x3, lệnh chiêu mộ cao cấp x2, 1600 kim loại x40, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x3, tăng tốc độ hành quân 25% x2
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP17 với giá 90000 vàng: bột thần kỳ x60000, hòm phù văn màu cam x1, bạc x4000

- Giới hạn thể lực tăng thêm 90
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 10
- Nâng cao 100 điểm sĩ khí của quân ta
- Thời gian miễn phí xây dựng 85 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 85 phút
- Sản lượng lương thực +68%
- Sản lượng gỗ +68%
- Sản lượng kim loại +68%
- Sản lượng đá quý +68%
- Tải trọng quân đội +34%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +85%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +24%
- Tốc độ hồi phục thể lực +34%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +130000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +40%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +25%
- Quân đội tấn công +25%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +25%
- Tốc độ hành quân +20%
- Sức chứa thương binh +30%
- Máu quân đội +25%
- Giới hạn xuất chinh +30000
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP15
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP15
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP12
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

VIP18: cần 20.000.000 điểm VIP (tầm 2 tỷ 200tr vnd)

- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP18
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP18
- Quyền mua trang trí lâu đài vật tổ sói

- Được nhận gói quà VIP17 miễn phí mỗi ngày: 10k gỗ x40, 10k lương thực x40, 400 đá quý x40, 1k kinh nghiêm lãnh chúa x19, còi tấn công x5, mảnh ghép anh hùng cam x3, lệnh chiêu mộ cao cấp x2, 1600 kim loại x40, săn lùng kho báu x3, đá tinh luyện vũ khí x3, tăng tốc độ hành quân 25% x2
- Được 1 lần mua gói quà tôn hưởng VIP18 với giá 140000 vàng: tăng 90% giới hạn xuất chinh x10, tốc độ hành quân nhanh hơn 50% x300, tăng 60% tấn công trong 1 giờ x10, tăng 60% phòng thủ trong 1 giờ x10, phiếu trao đổi lâu đài vật tổ sói vĩnh viễn x1

- Giới hạn thể lực tăng thêm 100
- Thêm 2 đội quân xuất chinh
- Số lượng lập đội hình từ 4 tăng tới 10
- Nâng cao 100 điểm sĩ khí của quân ta
- Thời gian miễn phí xây dựng 100 phút
- Thời gian miễn phí nghiên cứu kỹ thuật 100 phút
- Sản lượng lương thực +72%
- Sản lượng gỗ +72%
- Sản lượng kim loại +72%
- Sản lượng đá quý +72%
- Tải trọng quân đội +36%
- Tốc độ hành quân khi đi đánh quái +90%
- Thuê thêm một công nhân xây dựng miễn phí
- Tốc độ nghiên cứu kỹ thuật +26%
- Tốc độ hồi phục thể lực +36%
- Khám phá nhanh hoàng lăng
- Số lượng quân đội tập kết +150000
- Miễn phí chuyển đổi kỹ năng lãnh chúa
- Tốc độ huấn luyện quân đội +45%
- Miễn phí làm mới hoàng lăng
- Tốc độ điều trị thương binh +30%
- Quân đội tấn công +30%
- Tuỳ chỉnh ảnh đại diện
- Quân đội phòng ngự +30%
- Tốc độ hành quân +20%
- Sức chứa thương binh +30%
- Máu quân đội +30%
- Giới hạn xuất chinh +30000
- Mở chữ ký cá tính
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP15
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP15
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP12
- Khung ảnh trò chuyện độc quyền VIP12
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP8
- Khung trò chuyện độc quyền VIP8
- Khung ảnh độc quyền VIP5
- Khung trò chuyện độc quyền VIP5
- Khung ảnh đại diện độc quyền VIP2
- Khung trò chuyện độc quyền VIP2

 

Bảng tổng kết điểm VIP trong game Days of Empire

Cấp độ VIP Yêu cầu thêm điểm Tổng điểm VIP VNĐ
VIP 1 200 200 22,000
VIP 2 800 1,000 109,000
VIP 3 1,000 2,000 219,000
VIP 4 2,000 4,000 449,000
VIP 5 6,000 10,000 1,099,000
VIP 6 10,000 20,000 2,199,000
VIP 7 10,000 30,000 3,298,000
VIP 8 20,000 50,000 5,398,000
VIP 9 50,000 100,000 10,995,000
VIP 10 100,000 200,000 21,990,000
VIP 11 100,000 300,000 32,985,000
VIP 12 200,000 500,000 54,975,000
VIP 13 500,000 1,000,000 109,950,000
VIP 14 500,000 1,500,000 164,925,000
VIP 15 1,500,000 3,000,000 329,850,000
VIP 16 3,000,000 6,000,000 659,700,000
VIP 17 6,000,000 12,000,000 1,319,400,000
VIP 18 8,000,000 20,000,000 2,199,000,000

 Xem tiếp: Hướng dẫn trang bị trong game Days of Empire