f
 


Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Lâu đài (Castle) - Days of Empire

Lâu đài là tòa nhà quan trọng nhất trong trò chơi, nâng cấp lâu đài có thể mở khóa tòa nhà và chức năng mới.

Trong thông tin thành phố có thể xem sản lượng của các loại tài nguyên ở trong thành và lượng tiêu hao lương thực của quân đội.

Trong buff thành phố có thể xem được thông tin chi tiết về các trạng thái buff trong thành phố.

Trong chi tiết lâu đài có thể xem được quyền lực lãnh chúa khi gia tăng cấp độ, tiến hành chức năng di chuyển tòa nhà ở trong thành.

 

Học viện (Institute) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Có thể tiến hành nghiên cứu các loại công nghệ ở trong học viện, giúp bạn gia tăng thực lực lâu đài một cách toàn diện. Nghiên cứu công nghệ cần đáp ứng được những yêu cầu dưới đây: đạt đến yêu cầu về cấp độ học viện, công nghệ trước đó đáp ứng được yêu cầu, sở hữu đủ tài nguyên.

 

Lều dã chiến (Marching Tent) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Bạn có thể xây dựng lều dã chiến ở bên ngoài tường thành. Nâng cấp lều dã chiến có thể nâng cao số lượng và tốc độ mỗi lần huấn luyện binh lính. Xây dựng nhiều lều dã chiến có thể gia tăng tốc độ huấn luyện binh lính.

 

Bệnh viện dã chiến (First Aid Tent) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Bạn có thể xây dựng bệnh viện dã chiến ở bên ngoài tường thành. Bệnh viện dã chiến là nơi điều trị cho thương binh của bạn, nâng cấp bệnh viện dã chiến hoặc xây dựng nhiều bệnh viện dã chiến có thể gia tăng sức chứa thương binh lên rất nhiều.

Hồi phục thương binh cần thời gian và tài nguyên nhưng ít hơn rất nhiều so với huấn luyện.

Nghiên cứu công nghệ có thể nâng cao giới hạn sức chứa của bệnh viện dã chiến, tăng tốc độ hồi phục của thương binh.

Khi phát sinh thương binh, nếu sức chứa còn lại trong bệnh viện không đủ thì bộ phận thương binh vượt quá sức chứa sẽ bị chết.

Trong những cuộc chiến dưới đây sẽ phát sinh thương binh:

1. Trong cuộc chiến phòng thành, toàn bộ binh lính sẽ được ưu tiên thành thương binh trước, sau khi bệnh viện dã chiến đầy thì số binh lính bị thương còn lại mới bị chết.

2. Trong cuộc chiến tấn công quân địch sẽ phát sinh một lượng nhỏ thương binh.

3. Sau khi nghiên cứu công nghệ “thuật cấp cứu”, toàn bộ các cuộc chiến đều sẽ phát sinh một tỷ lệ thương binh nhất định.

4. Sau khi sử dụng kỹ năng lãnh chúa “cứu viện”, trong lần xuất chinh tiếp theo, chỉ phát sinh thương binh.

 

Thao trường (Drill Grounds) - Days of Empire

Thao trường là nơi tập kết của binh lính, nâng cấp thao trường có thể nâng cao giới hạn số lượng quân lính trong mỗi lần xuất chinh.

 

Tường thành (Wall) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Tường thành quyết định điểm phòng ngự và sức chứa bẫy của thành phố. Tường thành là một trong những điều kiện tiên quyết để nâng cấp lâu đài.

 

Doanh trại (Barrack), chuồng ngựa (Stable), bục ngắm (Target Range), công xưởng (Workshop) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Doanh trại, chuồng ngựa, bục ngắm, công xưởng tương ứng dùng để huấn luyện bộ binh, kỵ binh, cung binh và chiến xa. Số lượng và tốc độ mỗi lần huấn luyện binh lính do số lượng và cấp độ của lều dã chiến quyết định.

Khi lâu đài đạt cấp 4, 7, 10, 13, 16, 1 9, 22, 26, 30 và cấp độ chiến tranh 5 thì sẽ mở khóa binh chủng mới.

Đồng thời khi rảnh rỗi có thể thăng cấp cho binh lính, thăng cấp cho binh lính cấp thấp trở thành binh lính cấp cao hơn trong cùng binh chủng.

Lưu ý, thao tác nâng cấp bốn tòa nhà này, huấn luyện binh lính và thăng cấp không thể tiến hành đồng thời. Trong thời gian thăng cấp binh lính, quyền lực của bạn có thể bị giảm, sau khi hoàn thành huấn luyện sẽ giành được quyền lực cao hơn.

Lưu ý, thao tác nâng cấp bốn tòa nhà này và huấn luyện binh lính không thể tiến hành đồng thời.

 

Nông trại (Farm), xưởng gỗ (Lumber Mill), mỏ kim loại (Iron Mine), mỏ đá quý (Quartz Mine) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Nông trại, xưởng gỗ, mỏ kim loại, mỏ đá quý dùng để sản xuất và lưu trữ tài nguyên lương thực, gỗ, kim loại, đá quý. Nâng cấp tòa nhà có thể nâng cao sản lượng và sức chứa tài nguyên.

Khi lâu đài của lãnh chúa đạt cấp 10 thì có thể xây dựng mỏ kim loại.

Khi lâu đài của lãnh chúa đạt cấp 15 thì có thể xây dựng mỏ đá quý.

 

Nhà kho (Warehouse) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Tài nguyên ở trong nhà kho của bạn sẽ được bảo hộ, không bị các lãnh chúa khác cướp đi. Cấp độ nhà kho càng cao, lượng tài nguyên được bảo hộ càng nhiều.

Những tài nguyên chưa thu hoạch ở trong thành sẽ không được bảo hộ, vui lòng thu hoạch kịp thời.

 

Xưởng khí giới (Fortress) - Days of Empire


Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Có thể chế tạo bẫy tại pháo đài chiến tranh, nâng cấp pháo đài chiến tranh có thể mở khóa loại bẫy mới. Tốc độ chế tạo bẫy chịu ảnh hưởng của công nghệ học viện, kỹ năng lãnh chúa, giới hạn số lượng bẫy do cấp độ tường thành quyết định.

 

Đại sứ quán (Embassy) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Đại sứ quán cung cấp các chức năng liên quan đến liên minh, các thành viên trong liên minh có thể giúp đỡ lẫn nhau, cấp độ của đại sứ quán ảnh hưởng đến giới hạn số lượt tiếp nhận sự giúp đỡ của lãnh chúa và thời gian được giảm đi khi được giúp đỡ.

Cấp độ của đại sứ quán quyết định số lượng viện binh giới hạn, nếu lãnh chúa không xây dựng đại sứ quán thì không thể tiếp nhận được viện binh.

 

Chợ (Market) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Chợ là nơi các thành viên liên minh tiến hành giao dịch tài nguyên, nâng cấp chợ có thể nâng cấp cao tải trọng quân đội mỗi lần giao dịch và giảm thuế suất.

Sau khi giúp đỡ tài nguyên, đội buôn sẽ hành quân đến chỗ của người được giúp đỡ, đội ngũ vận chuyển sẽ chiếm dụng một đội quân hành quân.

 

Hành lang chiến tranh (Hall of War) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Xây dựng hành lang chiến tranh để tập kết với thành viên trong liên minh của bạn, các bạn có thể tập hợp thành một đội quân hùng mạnh để phát động tấn công kẻ địch. Nâng cấp hành lang chiến tranh có thể nâng cao được giới hạn số lượng binh lính tập kết.

Sau khi xây dựng hành lang chiến tranh có thể sử dụng chức năng “tập kết” đồng thời có thể xem tất cả những cuộc chiến có liên quan đến liên minh của chính mình trong giao diện liên minh.

Sử dụng tập kết là biện pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt kẻ địch. Chức năng tập kết chính là phát động tổ hợp đối với kẻ địch, thành viên liên minh có thể gia nhập đội ngũ của bạn, giới hạn binh lính trong đội ngũ tập kết do cấp độ của hành lang chiến tranh quyết định.

Công nghệ liên minh có thể nâng cao giới hạn binh lính và giới hạn số lượng đội quân tập kết.

 

Tháp canh (WatchTower) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Tháp canh có hai chức năng chủ yếu: do thám kẻ địch, biết thông tin về kẻ địch hoặc quân đội bạn hành quân về phía mình.

Nâng cấp tháp canh có thể giành được báo cáo do thám chi tiết hơn và thông tin chi tiết hơn về kẻ địch hoặc quân đội bạn hành quân về phía mình.

 

Pháo đài (Canon Tower) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Pháo đài là công trình phòng thủ thành trì của bạn, khi thủ thành có thể tự động tấn công kẻ địch, nâng cấp pháo đài có thể nâng cao lực tấn công và tốc độ tấn công của pháo đài.

Nâng cấp pháo đài cần bom, có thể mua ở trong cửa hàng đạo cụ hoặc thông qua việc tiêu diệt quân địch hoặc các phương thức để giành được.

 

Hồ kho báu (Treasure Pool) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Hồ kho báu là một công trình huyền diệu, mỗi ngày bạn sẽ giành được một số lượt tìm kiếm báu vật miễn phí nhất định, sau khi dùng hết số lượt miễn phí thì có thể dùng vàng để tiến hành tìm báu vật tiếp.

Bạn có thể giành được các loại tài nguyên khi tìm kiếm báu vật tại hồ kho báu, ngoài ra bạn còn có xác suất nhận được x2, x5 thậm chí là x10 phần thưởng.

Nâng cấp hồ kho báu có thể gia tăng số lượt tìm kiếm báu vật miễn phí mỗi ngày và số lượng tài nguyên giành được.

 

Lò rèn (Blacksmith) - Days of Empire

Hướng dẫn các tòa nhà trong game Days of Empire

Lò rèn chủ yếu dùng để tăng cường và tinh luyện trang bị.Xem tiếp: Hướng dẫn xây dựng trong game Days of Empire