f
 


Hướng dẫn kho báu liên minh trong game Days of Empire

1. Điều kiện mở chức năng kho báu liên minh - Days of Empire

Người chơi khi cấp độ nhà kho đạt cấp 6 thì có thể mở chức năng kho báu liên minh. Sau khi vào liên minh 1h mới có thể đào kho báu liên minh.

2. Chất lượng của kho báu liên minh - Days of Empire

Kho báu liên minh được chia thành 5 loại chất lượng: xanh lá, xanh lam, tím, cam, vàng

Chất lượng căn cứ theo giá trị từ cao xuống thấp như sau: vàng --> cam --> tím --> xanh lam --> xanh lá

Chất lượng càng cao, phần thưởng bên trong càng phong phú, thời gian đào kho báu càng lâu.

3. Đào kho báu - Days of Empire

Nếu cấp độ nhà kho của bạn >= 6 thì bạn có thể đào kho báu miễn phí. Sau khi bắt đầu đào kho báu, bạn cần sự giúp đỡ của thành viên liên minh mới có thể lĩnh được phần thưởng kho báu. Nếu trước khi kho báu biến mất, bạn không nhận được sự giúp đỡ của thành viên liên minh thì kho báu sẽ biến mất và không thể giành được phần thưởng.

4. Đào miễn phí - Days of Empire

Trong cùng một thời gian miễn phí đào một kho báu, nếu bạn muốn đào nhiều kho báu cùng lúc thì chỉ cần sử dụng thêm vàng.

5. Giúp đỡ mở kho báu - Days of Empire

Nếu cấp độ nhà kho của bạn lv6 trở lên thì bạn có thể lựa chọn giúp đỡ 1 thành viên trong liên minh từ danh sách giúp đỡ để mở kho báu. Sau khi mở kho báu, chỉ cần đợi đồng hồ tính giờ kết thúc thì bạn có thể nhận được phần thưởng. Chất lượng của kho báu liên minh càng cao thì thời gian mở càng dài, phần thưởng giành được cũng càng nhiều đồng thời trong cùng một thời gian thì chỉ có thể mở 1 kho báu miễn phí.

6. Làm mới kho báu liên minh - Days of Empire

Hệ thống làm mới: mỗi 2h hệ thống sẽ làm mới kho báu 1 lần.

Làm mới thủ công: lập tức làm mới danh sách kho báu, mỗi ngày có thể miễn phí làm mới thủ công kho báu 2 lần, sau đó sẽ tốn 10 vàng cho mỗi lần làm mới.

 Xem tiếp: Hướng dẫn địa cung quái vật Ifrit trong game Days of Empire