f
 


Hướng dẫn mỏ siêu cấp liên minh trong game Days of Empire

1. Mỏ siêu cấp liên minh - Days of Empire

Liên minh sau khi đạt đến một yêu cầu nhất định chủ liên minh có thể xây dựng mỏ liên minh ở khu vực nhất định xung quanh, mỏ siêu cấp liên minh sở hữu lượng tài nguyên lớn. Mỏ siêu cấp bao gồm: nông trại liên minh, xưởng gỗ liên minh, mỏ kim loại liên minh, mỏ đá quý liên minh. Một liên minh đồng thời chỉ có thể sở hữu nhiều nhất 1 mỏ siêu cấp liên minh, sau khi 1 mỏ liên minh bị thu thập hết hoặc bị chủ liên minh, thành viên R4, quan chức liên minh thu hồi thì có thể xây dựng mỏ siêu cấp liên minh mới.

Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ lúa - Days of Empire 
Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ lúa - Days of Empire

 

Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ gỗ - Days of Empire 
Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ gỗ - Days of Empire

 

Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ sắt - Days of Empire 
Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ sắt - Days of Empire

 

Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ đá quý - Days of Empire
Mỏ siêu cấp liên minh - mỏ đá quý - Days of Empire

 

Tốc độ thu thập cơ bản trong mỏ siêu cấp liên minh được tăng thêm 20%.

Mỏ siêu cấp liên minh sở hữu lượng tài nguyên vô hạn. Quân đội thu thập trong mỏ siêu cấp liên minh sẽ không bị tấn công.

Quân đội xây dựng mỏ siêu cấp sau khi hoàn thành việc xây dựng sẽ trực tiếp bước vào trạng thái thu thập.

Lâu đài đạt từ cấp 6 mới có thể thu thập mỏ liên minh, trong đó lâu đài đạt cấp 10 mới có thể thu thập mỏ kim loại liên minh, lâu đài đạt cấp 15 mới có thể thu thập mỏ đá quý liên minh.

Thời gian tồn tại của mỏ liên minh có giới hạn, sau khi xây dựng xong sẽ tồn tại trong 7 ngày, đến hạn sẽ tự động biến mất!

2. Cách xây dựng mỏ siêu cấp liên minh - Days of Empire

- Để xây dựng mỏ siêu cấp liên minh, cần ít nhất 20 thành viên và 1.000.000 điểm liên minh.

- Chủ liên minh hoặc quan chức mới có thể tiến hành xây dựng mỏ siêu cấp liên minh. Khu vực xây dựng mỏ siêu cấp phải gần chủ liên minh.

- Khi bắt đầu xây dựng, các thành viên gửi quân lính vào mỏ siêu cấp để giảm thời gian xây dựng. 

 Xem tiếp: Hướng dẫn các mối quan hệ liên minh game Days of Empire