f
 


Hướng dẫn hệ thống phù văn thần khí trong game Days of Empire

1. Thần khí trong game Days of Empire là gì

Thần khí là đạo cụ chỉ huy rất mạnh của người chơi, có thể nâng cao năng lực tác chiến của quân đội lên rất nhiều. Người chơi có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để lựa chọn trang thần khí tương ứng cho phù hợp, bày mưu tính kế chính là ở trong ý niệm.

2. Giới thiệu thần khí trong game Days of Empire

Thần khí và phù văn

Mỗi trang thần khí có 6 ô phù văn, tại các ô phù văn khác nhau trang bị phù văn có thể gia tăng thuộc tính cho quân đội của lãnh chúa.

Ô phù văn sẽ được mở khóa sau khi tinh luyện trang bị đạt đến cấp cao nhất, sau khi mở khóa thì có thể trang bị phù văn tương ứng.

Lãnh chúa có thể mở nhiều trang thần khí, kích hoạt trang thần khí sẽ có hiệu lực khi phòng thủ, đội ngũ xuất chinh lựa chọn trang thần khí sẽ có hiệu lực khi xuất chinh, xuất chinh và phòng thủ có thể dùng chung 1 trang thần khí.

Khi tất cả trang bị đều khảm phù văn sẽ kích hoạt huy chương hành quân tím. Vào tính năng huy chương để mở trạng thái hành quân tím.

Giới thiệu phù văn

Mỗi phù văn khi giành được đều sở hữu 1 dòng thuộc tính côc định và nhiều dòng thuộc tính kèm thêm. Số lượng thuộc tính kèm thêm có liên quan đến chất lượng phù văn, giá trị thuộc tính của thuộc tính kèm thêm có liên quan đến chất lượng của thuộc tính này.

Bộ thần khí

Mỗi 1 phù văn lệ thuộc vào 1 thần khí, khi trong trang thần khí trang bị phù văn có số lượng thần khí tương đồng 2/4/6 thì có thể kích hoặt hiệu quả bộ thần khí. Chất lượng giá trị của bộ thần khí được quyết định bởi chất lượng phù văn của bộ hiệu quả được kích hoạt, hơn nữa được tính theo chất lượng của phù văn thấp nhất.

3. Nâng cấp phù văn trong game Days of Empire

Phù văn có thể thông qua việc sử dụng bạc để gia tăng cấp độ, cấp độ giới hạn là 15, nâng cấp có thể gia tăng thuộc tính cố định. Khi cấp độ nâng đến một giá trị nhất định còn có thể gia tăng thuộc tính kèm thêm.

4. Phân hủy phù văn trong game Days of Empire

Đối với những phù văn dư thừa không cần sử dụng thì người chơi có thể tiến hành phân hủy, sau khi phân hủy phù văn thì nhất định sẽ giành được một ít bạc, có xác suất giành được mảnh ghép thần khí có thể trao đổi được phù văn chất lượng cao.

5. Rèn phù văn trong game Days of Empire

Người chơi có thể sử dụng bột thần kỳ để rèn phù văn, mỗi lần rèn ra phù văn đều sẽ căn cứ vào chất lượng của búa rèn hiện tại để quyết định. Chất lượng của búa rèn càng cao thì xác suất xuất hiện phù văn chất lượng cao sẽ càng lớn.

Mỗi lần tiến hành rèn đều có cơ hội nâng cao hoặc hạ thấp chất lượng búa rèn.

6. Bột thần kỳ trong game Days of Empire

Bột thần kỳ là đạo cụ bắt buộc phải có để rèn phù văn, có thể thông qua việc mua tại cửa hàng hoặc trao đổi đá tinh luyện để có được. Chỉ có đá tinh luyện của trang bị tinh luyện đầy mới có thể trao đổi bột thần kỳ.Xem tiếp: Hướng dẫn đá linh hồn chiến tranh trong game Days of Empire