f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/


Hướng dẫn sự kiện toàn lực chạy nước rút game Days of Empire

Giới thiệu sự kiện Toàn Lực Chạy Nước Rút trong game Days of Empire

Sự kiện Toàn Lực Chạy Nước Rút - Days of Empire

- Sự kiện Toàn Lực Chạy Nước Rút diễn ra vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, thời gian sự kiện kéo dài 24 tiếng. Nhiệm vụ sẽ được làm mới vào 0 giờ server mỗi ngày (4h sáng Việt Nam).

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày tích lũy sử dụng một số lượng đạo cụ tăng tốc nhất định thì sẽ giành được những phần thưởng hậu hĩnh. Mau nắm bắt lấy cơ hội, toàn lực chạy nước rút, nhanh chóng nâng cao thực lực!

- Để tham gia sự kiện, bấm vào Đại Hội --> chọn Toàn Lực Chạy Nước Rút

Yêu cầu hoàn thành các nhiệm vụ Toàn Lực Chạy Nước Rút - Days of Empire để nhận phần thưởng tương ứng:

1. Tích lũy sử dụng đạo cụ tăng tốc trong ngày đạt 300 phút (5h tăng tốc) nhận phần thưởng

 • Ngọc kỹ năng cực phẩm x1 : sau khi sử dụng tăng exp kỹ năng anh hùng 1000 điểm
 • 150k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 150k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 25k sắt (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 6250 đá quý

2. Tích lũy sử dụng đạo cụ tăng tốc trong ngày đạt 600 phút (10h tăng tốc) nhận phần thưởng

 • Ngọc kỹ năng cực phẩm x2 : sau khi sử dụng tăng exp kỹ năng anh hùng 1000 điểm
 • 150k gỗ (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 150k gỗ
 • 150k lương thực (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 150k lương thực
 • 25k sắt (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 25k sắt
 • 6250 đá quý (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 6250 đá quý

3. Tích lũy sử dụng đạo cụ tăng tốc trong ngày đạt 1200 phút (20h tăng tốc) nhận phần thưởng

 • Ngọc kỹ năng cực phẩm x4 : sau khi sử dụng tăng exp kỹ năng anh hùng 1000 điểm
 • 500k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 500k gỗ
 • 500k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 500k lương thực
 • 80k sắt (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 80k sắt
 • 20k đá quý (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 20k đá quý

4. Tích lũy sử dụng đạo cụ tăng tốc trong ngày đạt 2100 phút (35h tăng tốc) nhận phần thưởng

 • Ngọc kỹ năng tuyệt thế x4 : sau khi sử dụng tăng exp kỹ năng anh hùng 3000 điểm
 • 500k gỗ (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 500k gỗ
 • 500k lương thực (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 500k lương thực
 • 80k sắt (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 80k sắt
 • 20k đá quý (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 20k đá quý

5. Tích lũy sử dụng đạo cụ tăng tốc trong ngày đạt 3000 phút (50h tăng tốc) nhận phần thưởng

 • Ngọc kỹ năng tuyệt thế x5 : sau khi sử dụng tăng exp kỹ năng anh hùng 3000 điểm
 • 1500k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 1500k gỗ
 • 1500k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 1500k lương thực
 • 250k sắt (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 250k sắt
 • 62.5k đá quý (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 62.5k đá quý

6. Tích lũy sử dụng đạo cụ tăng tốc trong ngày đạt 4200 phút (70h tăng tốc) nhận phần thưởng

 • Ngọc kỹ năng tuyệt thế x8 : sau khi sử dụng tăng exp kỹ năng anh hùng 3000 điểm
 • 1500k gỗ (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 1500k gỗ
 • 1500k lương thực (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 1500k lương thực
 • 250k sắt (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 250k sắt
 • 62.5k đá quý (an toàn) x2 : sử dụng để nhận được 62.5k đá quý

7. Tích lũy sử dụng đạo cụ tăng tốc trong ngày đạt 6000 phút (100h tăng tốc) nhận phần thưởng

 • Ngọc kỹ năng tuyệt thế x10 : sau khi sử dụng tăng exp kỹ năng anh hùng 3000 điểm
 • 5000k gỗ (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 5000k gỗ
 • 5000k lương thực (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 5000k lương thực
 • 800k sắt (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 800k sắt
 • 200k đá quý (an toàn) x1 : sử dụng để nhận được 200k đá quý

Lưu ý:

 - Bạn chỉ có tối đa 24 tiếng để hoàn thành các nhiệm vụ và nhận thưởng trong thời gian diễn ra sự kiên. Nếu hết thời gian mà bạn vẫn chưa nhận phần thưởng thì phần thưởng sẽ biến mất.

 - Sản lượng an toàn là sản lượng bạn sẽ nhận được khi kích hoạt vật phẩm.

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện tổng động viên liên minh game Days of Empire