f
 
Giới thiệu Game Online - https://gamemoira.org/quang-cao-game-moi-ra/
Giới thiệu Game Online - https://asteriamu.com
Giới thiệu Game Online - https://zenithmu.com
Giới thiệu Game Online - https://escapemu.com


Hướng dẫn sự kiện tổng động viên liên minh game Days of Empire

Giải thích quy tắc sự kiện tổng động viên liên minh - Days of Empire

1. Vào lúc 0h thứ 3 của tuần diễn ra sự kiện lãnh chúa mạnh nhất sẽ bắt đầu thống kê những đội ngũ đủ điều kiện để tham gia thi đấu, sự kiện tổng động viên liên minh sẽ được mở vào lúc 00:30 (04:30 sáng theo giờ Việt Nam).

2. Trước khi sự kiện diễn ra, liên minh có số lượng thành viên từ 25 người trở lên mới có thể tham gia sự kiện.

3. Chỉ có thể cống hiến điểm cho liên minh sở tại tại thời điểm sự kiện được mở, thay đổi liên minh sẽ không thể tham gia sự kiện.

4. Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ phải hoàn thành trong thời gian quy định, vượt quá thời gian sẽ thất bại, chưa nộp nhiệm vụ đã thoát liên minh cũng dẫn đến việc nhiệm vụ thất bại.

5. Từ bỏ nhiệm vụ đã nhận không được phục hồi số nhiệm vụ, vui lòng lựa chọn nhiệm vụ có thể hoàn thành một cách cẩn trọng.

6. R4 trở lên có thể xóa nhiệm vụ chưa được lựa chọn, không trừ điểm cũng không trừ số lượt.

7. Sau khi nhiệm vụ được tiếp nhận hoặc bị thành viên liên minh R4 trở lên, quan chức liên minh xóa, nhiệm vụ mới sẽ xuất hiện sau 30 phút.

8. Điểm liên minh đạt đến một giá trị nhất định có thể nâng cao cấp độ nhiệm vụ, sau khi sự kiện kết thúc, căn cứ theo cấp độ nhiệm vụ liên minh đạt được lựa chọn lĩnh số phần thưởng tương ứng.

Quy tắc giải đấu sự kiện tổng động viên liên minh - Days of Empire

1. Cấp bậc giải đấu theo thứ tự từ thấp đến cao là: giải đấu kiến tập --> giải đấu tân binh --> giải đấu tinh anh --> giải đấu sử thi.

2. Liên minh lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ liên minh sẽ tham gia vào giải đấu sơ cấp nhất đó là giải đấu kiến tập.

3. Các nhóm đạt đến bậc 8 trở lên và liên minh lọt top 5 sau khi sự kiện kết thúc sẽ giành được phần thưởng xếp hạng, khi tới tổng động viên liên minh lần tiếp theo sẽ được thăng cấp thêm 1 bậc.

4. Sau kết toán sự kiện, liên minh đạt 0 điểm không tham gia xếp hạng đồng thời trong lần diễn ra tổng động viên liên minh tiếp theo sẽ bị giáng 1 cấp tham gia giải đấu. Các nhóm liên minh có điểm sẽ được xếp hạng, 5 hạng cuối bảng sẽ bị giáng 1 cấp tham gia giải đấu vào lần tổng động viên liên minh tiếp theo.

5. Số nhiệm vụ và số lượng phần thưởng cấp bậc sẽ thay đổi theo cấp bậc giải đấu:

  • Giải đấu sử thi: có thể nhận nhiệm vụ 9 lần, nhiều nhất có thể lĩnh 24 cấp bậc phần thưởng.
  • Giải đáu tinh anh: có thể nhận nhiệm vụ 8 lần, nhiều nhất có thể lĩnh 21 cấp bậc phần thưởng.
  • Giải đấu tân binh: có thể nhận nhiệm vụ 7 lần, nhiều nhất có thể lĩnh 18 cấp bậc phần thưởng.
  • Giải đấu kiến tập: có thể nhận nhiệm vụ 6 lần, nhiều nhất có thể lĩnh 15 cấp bậc phần thưởng.

 Xem tiếp: Hướng dẫn sự kiện suối sinh mệnh game Days of Empire